Jump to content

Wn/nan/Pak-hân chà-húi Lâm-pak Kiōng-tông Liân-lo̍k Sū-bū-só͘

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Pak-hân chà-húi Lâm-pak Kiōng-tông Liân-lo̍k Sū-bū-só͘

【2020 nî 6 goe̍h 16 ji̍t sìn】


Tāi-hân Bîn-kok Thóng-it-pō͘ kin-á-ji̍t (6 goe̍h 16 ji̍t) chèng-si̍t, ūi tī-leh Kaesŏng Te̍k-kip-chhī ê Lâm-pak Kiōng-tông Liân-lo̍k Sū-bū-só͘ tī tong-tè sî-kan ē-po͘ 2 tiám 49 hun í-keng hō͘ Pak-hân (Tiâu-sián) chà-húi. Chit-ê pān-kong-sek sī 2018 nî tiàm Kaesŏng Kang-gia̍p Tē-khu khai-sí sú-iōng ê liân-lo̍k pān-sū-chhù.

Kin-kì Tiâu-sián Tiong-ng Thong-sìn-siā ê pò-tō, án-ne chò sī ūi-tio̍h beh hō͘ hoán-pōe ê "hùi-jîn" ("찌끼", kí bô án chèng-siông ê hong-hoat ùi pak-hân lī-khui ê thoat-pak-chiá) kah in ê pì-hō͘-chiá ūi ka-kī ê chōe-hêng hù-chhut tāi-kè.

Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Gōa-kau-pō͘ hoat-giân-jîn Tiō Li̍p-kian tùi chhú piáu-sī: "Tiâu-sián kah hân-kok sī kāng chi̍t-ê bîn-cho̍k, Tiong-kok sǹg-sī chhù-piⁿ, it-ti̍t hi-bāng Tiâu-sián Poàn-tó pó-chhî hô-pêng kah ún-tēng."

Lō͘-se-a Kremlin Kiong hoat-giân-jîn Dmitry Peskove kā mûi-thé kóng: "Che-sī chi̍t ê hō͘ lâng chhau-hoân ê būn-tê, goán ho͘-io̍k siang-hong lóng ài ū chàm-chat."

消息來源

[edit | edit source]