Wn/nan/Ko-hiông chhī-tiúⁿ pó͘-soán teng-kì kiat-sok, saⁿ-kha-tu chhut-hiān

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Ko-hiông chhī-tiúⁿ pó͘-soán teng-kì kiat-sok, saⁿ-kha-tu chhut-hiān

【2020 nî 6 goe̍h 24 ji̍t sìn】

Kin-á-ji̍t sī Ko-hiông chhī-tiúⁿ pó͘-soán teng-kì ê chòe-āu chi̍t-kang, tiâu-iá kok chú-iàu chèng-tóng chham-soán-jîn tāi-khài koat-tēng, Kok-bîn-tóng teng-tiàu liân-jīm saⁿ jīm ê chhī-gī-goân Lí Bî-chin (李眉蓁), Bîn-chiòng-tóng (民眾黨) teng-tiàu liân gō͘ pà ê chhī-gī-goân Ngô͘ Ek-chèng (吳益政) chhut-má kèng-soán, in nn̄g-lâng lóng-sī hiān-jīm ê Ko-hiông-chhī gī-goân.

Sî-tāi-le̍k-liōng (時代力量) tóng-chú-se̍k Chhî Éng-bêng (徐永明) kin-á-ji̍t phoe-phêng, chêng chhī-tiúⁿ Hân Kok-jû (韓國瑜) khì hō͘ lâng pā-bián ê chú-in tō sī tài chit chham-soán, chit-má koh-ū nn̄g-ê gī-oân hoān-tio̍h kāng-khoán chèng-thâu beh chhut-lâi chham-soán, "Che kám-sī koh kā Ko-hiông chhī-bîn tòng-chò phàn-á lo͘h?"

Ka-sióng seng-chêng teng-kì ê Bîn-chìn-tóng che̍k chêng Hêng-chèng-īⁿ hù īⁿ-tiúⁿ, kin-nî 55 hòe ê Tân Kî-māi (陳其邁), chit-pái chóng kiōng-iú saⁿ ê lâng oân-sêng teng-kì, piàn-chò sī saⁿ-kha-tu. 41 hòe ê Lí Bî-chin gī-oân sī hiān-jīm Ko-hiông-chhī kó-chhài ūn-siau kong-si chóng-keng-lí Lí Êng-chong (李榮宗) ê cha-bó͘-kiáⁿ, Lí Êng-chong í-chá sī Chhin-bîn-tóng (親民黨) chhut-sin ê gī-oân, siàu-liân-sî koh sī Ko-hiông tē-khu ê kak-thâu, kang-ô͘ siōng lóng kiò i "lak-kut--ê", bô-lūn pún-séng ê, gōa-séng ê tùi i lóng chun-tiōng saⁿ hun, siu-kha-sé-chhiú liáu-āu iû-goân chiàu-kò͘ kang-ô͘ hiaⁿ-tī. 57 hòe ê Ngô͘ Ek-chèng gī-oân pún-té sī Chhin-bîn-tóng chhut-sin, m̄-koh i soah hō͘ Bîn-chiòng tóng ê Koa Bûn-tiat (柯文哲) bé kha-siàu khì, kiam ū Chhin-bîn-tóng nn̄g-ê tóng-che̍k, khiok-sī tāi-piáu Bîn-chiòng-tóng chhut-lâi chham-ka Ko-hiông chhī-tiúⁿ ê pó͘-soán.

消息來源[edit | edit source]

Chham-khòaⁿ[edit | edit source]