Jump to content

Wn/cdo/Sĭ-bŭ Làu Kĭng-hèu Lô gĭng-dáng kī hō̤ diô-bà̤

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Sĭ-bŭ Làu Kĭng-hèu Lô gĭng-dáng kī hō̤ diô-bà̤
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 7 ng. 26 h. séng

Mā-lài-să̤-ā Sĭ-bŭ ô siŏh-dèu-diô, tŭng-hióng Làu Kĭng-hèu Ĭ-guāng (劉欽侯醫館), hô̤ lā̤ Làu Kĭng-hèu Lô. Chŭi-iòng-gōng miàng-cê sê ciŏng-uâng, dáng-sê diô-bà̤ ék-dĭk dŭ mâ̤ siŏh-iông. Gĭng-dáng (26 hô̤), „Làu Kĭng-hèu Lô“ gì diô-bà̤ kī hō̤ lāu.


Cī-siŏh-dèu diô buōng-dā̤ cêu hô̤ lā̤ Làu Kĭng-hèu Lô. 1997 nièng, Sĭ-bŭ ô chók siŏh-diŏng dê-dù, dê-dù gà̤-dēng cêu ô „Làu Kĭng-hèu Lô“ cī-siŏh-bĭh miàng-cê. Cĭ-hâiu diô-miàng biéng-siàng lāu Ĭ-guāng Lô (Jalan Hospital). 2015 nièng, Huà-siâ (華社) huák-kī chiĕng-mìng ông-dông, bók làu-giâ „Làu Kĭng-hèu Lô“ cī-siŏh-bĭh miàng-cê, Chê-ngiê-huôi piĕ-cūng lāu. Dáng-sê cŭ-uái bô huák-diēng kī siŏng-ngiĕk-kṳ̆, diô-bà̤ ék-dĭk mò̤ uâng. Chê-mìng ék-dĭk hù-iŏh, gáu-muōi-lāu gĭng-dáng cá kī hō̤.

Làu Kĭng-hèu sê Mìng-âiu-nè̤ng, 1916 nièng gáu Să-lăk-uŏk (砂拉越) gì Sĭ-bŭ căi chéu-nā̤. Guó lāu 15 nièng, ĭ téng lāu iā sâ̤ cièng, diōng gáu gă-hiŏng. Liê-kŭi cĭ-sèng, ĭ ciŏng làu găk Să-lăk-uŏk gì cài-sāng cuòng-buô dà̤-giŏng, cuòi bău-guák lāu tū-dê, chió, mò̤-dŏ̤-sùng, ciók-uâng dī-ák dēng-dēng, chṳ̆ng-có̤ céng-hū kī siŏh-cô̤ sĭng ĭ-guāng gì siŏh-buáng cièng. Sĭng ĭ-guāng cêu gó̤ Làu Kĭng-hèu Ĭ-guāng, iù 1936 nièng kī-hō̤. 1994 nièng biéng-siàng gé-niêng-guāng, gó làu-giâ siŏh-buô-hông gì chió có̤ siēu-hìng cīng-liêu-sū (小型診療所), ék-dĭk gáu 2008 nièng. Cêu ciŏng-uâng, Làu Kĭng-hèu Ĭ-guāng ké̤ṳk Sĭ-bŭ nāi-cé Să-lăk-uŏk Dṳ̆ng-kṳ̆ (砂拉越中區) 50 uâng ciáh nè̤ng hók-ô lāu duâi-kái 72 nièng.

Gĭng-dáng ng-sié Làu Kĭng-hèu Lô siŏh-dèu-diô kī-hō̤ diô-bà̤, hó-gê̤ṳng gì háe̤ng-háe̤ng iâ ô, bī-ṳ̀ „Làu Kĭng-hèu Lô Dâ̤-ék-háe̤ng“ dēng-dēng.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.