Wn/cdo/詩巫劉欽侯路今旦起好墿牌

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > 詩巫劉欽侯路今旦起好墿牌
參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.

【2018年7月26號訊】

馬來西亞詩巫有蜀條墿,通向劉欽侯醫館,號𡅏劉欽侯路。雖然講名字是總款,但是墿牌一直都𣍐蜀樣。今旦(26號),「劉欽侯路」其墿牌起好了。

茲蜀條墿本底就號𡅏劉欽侯路。1997年,詩巫有出蜀張地圖,地圖懸頂就有「劉欽侯路」茲蜀萆名字。之後墿名變成了醫館路(Jalan Hospital)。2015年,華社發起簽名運動,卜留下「劉欽侯路」茲蜀萆名字,市議會批准了。但是租塊復發展起商業區,墿牌一直無換。市民一直呼籲,遘尾了今旦乍起好。

劉欽侯是閩侯儂,1916年遘砂拉越其詩巫栽𣗬奶。過了15年,伊趁了野価錢,轉遘家鄉。離開之前,伊將留敆砂拉越其財產全部題捐,嚽包括了土地、厝、摩多船、借款抵押等等,充做政府起蜀座新醫館其蜀半錢。新醫館就告劉欽侯醫館,由1936年起好。1994年變成紀念館,固留下蜀部分其厝做小型診療所,一直遘2008年。就總款,劉欽侯醫館乞詩巫乃至砂拉越中區50萬隻儂服務了大概72年。

今旦伓啻劉欽侯路蜀條墿起好墿牌,附近其巷巷也有,比如「劉欽侯路第一巷」等等。

消息來源[edit | edit source]

原創報導
這報導有維基記者第一手新聞。可以看討論頁了解詳情。