Jump to content

Wn/cdo/Ngò̤-hŭng-huŏng gĭng-dáng cā-tàu kŭi-gă̤

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Ngò̤-hŭng-huŏng gĭng-dáng cā-tàu kŭi-gă̤
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2019 n. 2 ng. 1 h. Hók-ciŭ séng

„Ôi-guók giù-hièng“ (爲國求賢) bà̤-huŏng

Gĭng-dáng sê nê-nguŏk tàu siŏh-nĭk. Cā-tàu báik-dēng-buáng, Hók-ciŭ Ngò̤-hŭng-huŏng Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆ ciáng-sék kŭi-gă̤.

Bà̤-huŏng â-sāu, siŏh-dó̤i siēu-hŏk-sĕng găk lā̤ uâ Ngò̤-hŭng-huŏng

Cī-huòi gāi-cô̤, huŏng-muòng kī lāu siŏh-bĭh sĭng gì, sê gó-dā̤ gì iông-sék. Bòng-bĕng gì chió iâ có̤ lāu gīng-guăng gāi-cô̤.

Gĭng-dáng gó có̤ lāu diòng-tŭng iông-sék gì câung-nguòng-iéng (狀元宴).

Ngò̤-hŭng-huŏng găk Ṳ̆-săng săng-kă, chók-guó lâng-ciáh câung-nguòng, gó ô ù-só mìng-ìng, sê siŏh-dèu ô lĭk-sṳ̄ ô ùng-huá gì háe̤ng-háe̤ng. Kó̤-nièng chék-nguŏk-muōi, Hók-ciŭ-chê chók-dài «Hók-ciŭ-chê Dĕk-sáik Ùng-huá Gă̤-kṳ̆ Gióng-siék Gŭng-cáuk Huŏng-áng» (福州市特色文化街區建設工作方案), gōng Gū-làu-kṳ̆ buóh gāi-cô̤ Ngò̤-hŭng-huŏng, có̤ dĕk-sáik lĭk-sṳ̄ ùng-huá gă̤-kṳ̆. Dāng cêu ék-dĭk siŭ gáu sèng siŏh nguŏk-nĭk. Gāi-cô̤ gŭng-tiàng buóh giék-sók gì sèng-âu, kŭi lāu ciŏng-gă ngiēng-tō̤-huôi. Hók-gióng-sēng Ùng-sṳ̄ Ngiēng-giù-guāng (福建省文史研究館) cièng guāng-diòng Lù Mī-sṳ̀ng (盧美松) cêu cī-chók, gă̤-kṳ̆ gāi-cô̤ diŏh dók-chók gáu-ṳ̆k, ùng-huá, ìng-cài. Gĭng-dáng gì câung-nguòng-iéng, cêu-sê ĭ gióng-ngiê có̤ gì.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.
Nṳ̄ kō̤-ī găk Wiki Báik-kuŏ lā̤ káng siŏh káng gâe̤ng ciā sĭng-ùng ô guăng-hiê gì dèu-mŭk: