Jump to content

Wn/cdo/Mī-guók cié-còi Huà-ùi Dṳ̆ng-hĭng, Báe̤k-gĭng huāng-êng giòng-liĕk

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Mī-guók cié-còi Huà-ùi Dṳ̆ng-hĭng, Báe̤k-gĭng huāng-êng giòng-liĕk
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 4 ng. 19 h. séng

Mī-guók dó̤i Dṳ̆ng-guók tŭng-séng siék-bê cié-cô̤-siŏng sĭk-siĕ mâiu-ĭk cié-còi, Báe̤k-gĭng huāng-éng iā giòng.

Dṳ̆ng-guók guók-gă muòi-tā̤ Sĭng-huà-siâ (新華社) bó̤-dô̤, Siŏng-ô-buô huák-ngiòng-ìng Gŏ̤ Hŭng (高峰) gĭng-dáng (4 nguŏk 19 hô̤) gōng, Mī-guók gì có̤-huák biēu-miêng cĕng-dó̤i Dṳ̆ng-guók, gáu-muōi-lāu gó-sê hâi cê-gă. Ĭ gōng, hĭ-uông Mī-guók ng sāi dă̤-gū Dṳ̆ng-guók gì giók-sĭng, Mī-guók có̤ dăng-biĕng ciō-ngiê (單邊主義), Dṳ̆ng-guók â̤ giĕng-giók dáiu-cĕng.

Mī-guók Siŏng-ô-buô bái-ék sŏng-buó géng-cī Mī-guók gŭng-sĭ ciŏng lìng-buô-giông, niōng-giông, gié-sŭk mâ̤ ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók gì Dṳ̆ng-hĭng Tŭng-séng (中興通訊). Mī-guók Siŏng-ô-buô gōng, cī siŏh gă gŭng-sĭ ùi-huāng cié-còi giĕ-dêng, ciŏng tŭng-séng siék-bê gâe̤ng gié-sŭk mâ̤ ké̤ṳk Dièu-siēng, Ĭ-lōng dēng-dēng guók-gă, gó muàng Mī-guók.

Siŏh gĕ̤ng cĭ-hâiu, Mī-guók Lièng-băng Tŭng-séng Ūi-uòng-huôi (美國聯邦通訊委員會) giók-diâng, ng sāi Lièng-băng Céng-hū gĭng-hié mā̤ Dṳ̆ng-guók Huà-ùi (華為), Dṳ̆ng-hĭng (中興) dēng-dēng gŭng-sĭ êng-hò̤ gì tŭng-séng sāng-pīng. Ūi-uòng-huôi gōng, cī siŏh piĕ gŭng-sĭ có̤ gì nó̤h, cŏng găk Mī-guók gì tŭng-séng uōng-lŏk cĭ-hâiu, dó̤i Mī-guók-nè̤ng gì gó-ìng ṳ̄ng-sṳ̆, Mī-guók siŏng-ngiĕk bé-mĭk gì ăng-ciòng sêng-cé guók-gă ăng-ciòng dŭ mâ̤ hō̤.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]