Jump to content

Wn/cdo/Hók-ciŭ-nè̤ng siăh sì có̤ dĕ̤ng-cáik

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hók-ciŭ-nè̤ng siăh sì có̤ dĕ̤ng-cáik
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2017 n. 12 ng. 22 h. Hók-ciŭ séng Gĭng-dáng (12 ng. 22 h.) sê nê-sĕk-sé cáik-ké gì dĕ̤ng-cé (冬至). Gâe̤ng „có̤ buáng-dâung“ dùng siŏh-iông, dó̤i Hók-ciŭ-nè̤ng lì gōng, dṳ̀ lā̤ chŭng-cáik, mò̤ sié-nó̤h cáik-nĭk bī cī siŏh nĭk dáe̤ng-iéu.

„Chŏ̤ sì chĭ chŏ̤ chŏ̤, ĭ-nā̤ tiáng ĭ-gŏ̤; ĭ-gŏ̤ tō̤ ĭ-sō̤, ĭ-diê dăng-sĭng-gŏ̤. ...“ Hók-ciŭ-chê Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ (臺江區) Dṳ̆ng-dìng-gă̤ (中亭街) âu-tàu gì siēu-lô siŏh biĕng, „Ngī-lùng-bák“ (耳聾伯) nguòng-siĕu-dáing ī-gĭng ô siŏh báh dŏ̤ nièng lĭk-sṳ̄. „Muōi gáu dĕ̤ng-cé, mā̤ sì gì nè̤ng cêu biéng sâ̤ kó̤ lāu.“ Lâu-bāng chŏ̤ sék sŭk-mī-hūng, dông-cáuk iā ká̤, chŏ̤ siàng uòng-giāng, cĭ-hâiu bóng iā gòng gì cūi lā̤ cṳ̄ sṳ̆k, găk ciĕ-mà huă-săng-hūng lā̤ bó̤-dâung sì, siăh kó̤ bô diĕng bô hiŏng. „Chió diē có̤ ô nék-giāng mà-huàng, cêu dĭk-dĭk kó̤ diē lì mā̤ lāu uă.“ Chê-mìng Lī sĭng-săng gōng. Dáng gó sâ̤ gì nè̤ng ó̤i găk chió có̤ sì. „Iâ mâ̤-báik ká̤-sié diŏh siăh, diòng-tūng gì nó̤h gó sê cê-gă có̤ iā hō̤-siăh.“ Muōi-nièng dŭ găk chió có̤ sì gì Lìng ĭ-mū dĕ̤ng-cé dŭ-sê iā huăng-hī, „Nguāi gì nṳ̄-giāng bàng-siòng ngiê-dāu mòng, dĕ̤ng-cé cá ô sì-găng giàng nguāi chió diē có̤-cáik.“

Dṳ̀ lā̤ ciō-gáe̤k „sì“, Hók-ciŭ-nè̤ng iâ â̤ cié-cū, niông-ciū. Ī-sèng iâ ô guáng huōi-lṳ̀ng (siŏh-cṳ̄ng chṳ̄-nuāng gĕ̤ng-gê̤ṳ) gì sĭk-sṳ̆k, sì-dô̤i huák-diēng lāu, cī cṳ̄ng sĭk-sṳ̆k ī-gĭng dṳ̆k-ciêng dâng-chók Hók-ciŭ-nè̤ng gì sĕng-uăk.

Dĕ̤ng-cé cī siŏh nĭk, nĭk-tàu dĭk-siâ nàng-huòi-gŭi-siáng, báe̤k-buáng-giù bĕk-diéu có̤i duāng, háik-iâ có̤i dòng. Cĭ-hâiu bĕk-diéu mâing-mâing biéng dòng, chŭng-tiĕng, iâ cêu lì lāu.

Siĕu-sék lài-nguòng

[edit | edit source]
Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.
Nṳ̄ kō̤-ī găk Wiki Báik-kuŏ lā̤ káng siŏh káng gâe̤ng ciā sĭng-ùng ô guăng-hiê gì dèu-mŭk: