Jump to content

Wn/cdo/Gĭng Céng-ŏng gâe̤ng Trump găk Sĭng-gă-pŏ̤ huôi-méng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
(Redirected from Wn/cdo/Gĭng Céng-ŏng gâe̤ng Trump găk Sĭng-gă-pŏ̤ huôi-miêng)
Wn > cdo > Gĭng Céng-ŏng gâe̤ng Trump găk Sĭng-gă-pŏ̤ huôi-méng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 6 ng. 12 h. séng

Bái-nê (12 hô̤) cā-tàu, Dièu-siēng liāng-dô̤-ìng Gĭng Céng-ŏng (金正恩) gâe̤ng Mī-guók Cūng-tūng Trump huôi-méng. Cuòi sê Dièu-siēng, Mī-guók gì liāng-dô̤-ìng tàu siŏh huòi huôi-méng.

Gĭng Céng-ŏng gâe̤ng Trump ók-chiū

Cā-tàu 9:00 mò̤ niò-òng, lâng ciáh nè̤ng ciék-gê̤ṳng, ók-chiū. Trump chiū bóng Gĭng Céng-ŏng gì giĕng-tàu lā̤. Hiêng-diòng gì gé-ciā kák-sióng kák mò̤ dìng.

Cĭ-hâiu lâng ciáh nè̤ng huôi-méng, nâ ô huăng-ĭk gâe̤ng ĭ-gáuk-nè̤ng găk siŏh dŏi. Gó mò̤ siŏh diēng cṳ̆ng, lâng ciáh nè̤ng bô huôi-dàng siŏh huòi, cī siŏh huòi ô sĕ̤ng-huŏng gì cô-lī chăng-gă.

Gĭng Céng-ŏng hĭ-uông Mī-guók gì ū-lĭk liê-kŭi Dièu-siēng Buáng-dō̤, Dièu-siēng ké̤ṳk guók-cié siâ-huôi nêng-kō̤. Mī-guók hĭ-uông Dièu-siēng dṳ̀ kó̤ hŏk-ū-ké gì mŭk-biĕu. Cuòi dŭ-sê huôi-dàng dài-dŭng dék dáe̤ng-iéu gì ông-tà̤.

Hàng-guók gâe̤ng Dṳ̆ng-guók mò̤ chăng-gă dàng-puáng.

Siĕu-sék lài-nguòng

[edit | edit source]