Jump to content

Wn/cdo/Ùng-hŏk-gă Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng ké̤ṳ-sé

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Ùng-hŏk-gă Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng ké̤ṳ-sé
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2017 n. 12 ng. 14 h. séng

2004 nièng gì Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng (cṳ̆-lâiu-dù)

Gĭng-dáng (14 hô̤), ùng-hŏk-gă Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng (余光中) ĭng-bêng ké̤ṳ-sé (因病去世), hiōng-sêu (享壽) 90 suói. Gŏ̤-hṳ̀ng Ĭ-hŏk Dâi-hŏk Hó-siék Ĭ-iêng (高雄醫學大學附設醫院) gì nè̤ng gōng, bâng-nè̤ng gì chió-nè̤ng iéu-giù bō̤-mĭk, mò̤ gŭng-kŭi gê̤ṳ-tā̤ bâng-céng, dáng-sê cī siŏh giông dâi-gé mò̤ dâng. Dài-uàng Dṳ̆ng-săng Dâi-hŏk (臺灣中山大學) gōng, Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng cā-tàu 10 diēng 04 hŭng lā̤ guó kó̤ lāu, ĭ chió-nè̤ng hĭ-uông mò̤ ké̤ṳk nè̤ng gièu-nāu, dāng hŏk-hâu iâ â̤ bŏng-dák kó̤ lâiu-lī hâiu-sê̤ṳ.

Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng kó̤-nièng-màng găk chió-biĕng lā̤ băk siŏh dō̤, lù-nô̤i chók-háik (顱內出血) diêu ĭ-iêng kó̤ lāu. Ī-hâiu lā̤ sĭng-tā̤ biéng hō̤, liê-kŭi ĭ-iêng cĭ-hâiu, gó giŏng-cô (捐助) iŏk-sié gùng-tā̤ (弱勢群體), lì gé-niêng cōng-sĭk-huŏng (鑽石婚). Gĭng-nièng 10 nguŏk 23 hô̤, Dṳ̆ng-săng Dâi-hŏk ké̤ṳk Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng có̤ gāu-sĕk duâi-sêu, hiā sì-hâiu iâ sê Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng có̤i muōi siŏh huòi chók-sĭk gŭng-kŭi uăk-dông.

Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng gì cáuk-pīng găk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k īng-hiōng iā duâi. Ĭ ké̤ṳ-sé ī-hâiu , iā sâ̤ nè̤ng huák ùng-cê miēng-huài. Ô hŏk-săng Mì-báuk (微博) lā̤ gōng: „Siŏh-màng-buŏ siông-dòng dài-gă cà̤ kó̤ lōng-sê̤ṳng «Hiŏng-chèu» (鄉愁)... Hiā sì-hâiu gó diŏh lā̤ siōng... Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng lâu-sĭng-săng gó gióng-câi (健在) cĭng-sê iā hō̤... Gáu-muōi-lāu gĭng-dáng... Káng-giéng siĕu-sék ék-sì mò̤ bâing-huák ciék-sê̤ṳ...“ Gáuk-dê muòi-tā̤ iâ găk uōng-lŏk gà̤-dēng huák ùng-cê huák sê-bìng (視頻) miēng-huài.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nṳ̄ kō̤-ī găk Wiki Báik-kuŏ lā̤ káng siŏh káng gâe̤ng ciā sĭng-ùng ô guăng-hiê gì dèu-mŭk: