Wn/cdo/Â-gāu ìng-cìng ìng-muāng sĕk-ék, tò̤-lī muāng-huòng gâe̤ng-uâ chŭng-hŭng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Â-gāu ìng-cìng ìng-muāng sĕk-ék, tò̤-lī muāng-huòng gâe̤ng-uâ chŭng-hŭng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 3 ng. 27 h. Hók-ciŭ séng

Cī-siŏh-nguŏk 16 hô̤ sê Â-gāu-cáik. Găk cī siŏh gĕ̤ng, gáuk-gă gáuk-chió dŭ cṳ̄ Â-gāu-cé̤ṳk, chió lā̤ ô lâu-nè̤ng hĕ̤k-ciā nék-giāng-gŏ̤, huói-só hùng 9, cêu diŏh siăh siŏh uāng. Â-dáu 5:15, Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk gì hŏk-sĕng cé-nguông-ciā gáu lāu Dăk-mìng Sĭng-chŏng (達明新村) gâe̤ng Săng-dṳ̆ng Gáu-cék-gŭng Sé̤ṳk-siá (三中教職工宿舍), sáe̤ng cé̤ṳk diē chió, ké̤ṳk lâu-nè̤ng siăh.

Chāi-huōng[edit | edit source]

Ô siŏh ciáh Mì-gĭ Gé-ciā iâ gâe̤ng Săng-dṳ̆ng gì hŏk-sĕng cé-nguông-ciā cà̤ kó̤ sáe̤ng lāu cé̤ṳk. Cê̤ṳ găk Săng-dṳ̆ng Gáu-cék-gŭng Sé̤ṳk-siá gì tó̤i-hĭu gáu-sṳ̆ Uòng Séng-hók (王性复), siăh kó̤ hŏk-sĕng gì cé̤ṳk, iā huăng-hī, iâ ciék-sê̤ṳ lāu chāi-huōng . Â-dā̤ sê dó̤i Uòng sĭng-săng gì chāi-huōng.

Ciŏ Tiĕng-gì (朱天騏) iâ-sê téng Săng-dṳ̆ng tó̤i-lâu gì sĭng-săng, ī-sèng lā̤ sê gá ngṳ̄-ùng. Sáe̤ng gáu Ciŏ sĭng-săng gì chió, ĭ iā gŏ̤-héng, gōng: „Găk ciā ìng-cìng dài-dŭng, káng-giéng lāu dài-gă gì ŭng-nuāng.“ Dùng-sì gāng-siâ cé-nguông-ciā, gāng-siâ ĭ gá-cṳ̆ dŏ̤-nièng gì hŏk-hâu Săng-dṳ̆ng. Ciŏ Tiĕng-gì sĭng-săng ngiēng-giú Hók-ciŭ-uâ iā òng kó̤-lāu.

消息來源[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.
Nṳ̄ kō̤-ī găk Wiki Báik-kuŏ lā̤ káng siŏh káng gâe̤ng ciā sĭng-ùng ô guăng-hiê gì dèu-mŭk: