Jump to content

Wb/nia/Hoho ba Wolaya

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia
Wb > nia > Hoho ba Wolaya

Fanehe: Hu heee...


Fanötöi:

Ba da'udunö-dunö wo'ere,
ba da'utöi-töi ba wehede,
he ya'ita sowulo ba da'e,
ya'ita si dadao si farege,
ba nomo nila'a ba ni'uke,
ba khö zowatö so'omo da'e.
Me so nafo si fatölu fame,
afoda nifodua nifalaete,
me labu'a sumange dome,
ya'ita tome si no tohare.
Hadia wamaedo hezo ube'e,
yomo ba zowatö si fatome.
Ba ha awai wamaedo ube'e,
ya'ia namada Bawauluwase,
yaŵa ba mbanua Holi Ba Hile.
Namada si töra fa'a'ere,
ya'ia zamesu hörö hambae,
ba dalu namö sigete-gete.
Hiza me lewugö me ma'e,
me agalahoitö ndröfi wakhe,
me ilau mbalazi wa'a'ere,
itumbo nadunia adu gere.
Ihalö wakhe ba golekole,
ösi da'awa si zaule-zaule,
i'owuloi nösi mbu'u zole,
ni'irö'irö'ö galawe.
Buruti sanifi solae,
baero sa nösi halasa wakhe.
Dörö otu a sara ngaso'e,
dörö hönö a rua lauru wakhe.
Ihalö mbawinia side-ide,
da'ö wö mbawinia ono hene,
tenga bawi sebua solafaenge.
Bawi si döfa fa'anau gahe,
mato feledölu zolohe,
mato felendrua zama'ese.
Ikaoni dalifusö sarege,
awö zokhö ya'ia uwu rege,
awö wadono ono alawe,
ba banuara sorudu ba hele.
Ato sa i'oni ifatenge,
ba wolewa golu manekhe,
ba ba wangai golu nadu gere.
Sageu ziholi sa'usö lahe,
mato ezai saku sanaere,
fa'alaŵa dua ndrohu akhe.
Maulu adölö hulö nifofoe,
irugi hogu madulai bute.
So mato lima wulu zolohe,
ba so öfa wulu zama'ese.
Ihalö göi gowe adu gere,
da'ö wolaso golu fanekhe,
enaö lö aso'a lö manaere.
Da'ö gowe nilata nilare.
Ba fa'ebolo gowe manekhe,
ezai oloso falösö wakhe,
sandrohu fedadao we'ewe'e.
Hiza me la'onoro la'ohe,
mi yaŵa baewali si tohare,
mato dua ngaotu zolohe,
ba lö merai niha sama'ose.
Hiza me no larugi tohare,
niha sanörö gowe manekhe,
ikaoni wobanua si fatete,
ba wanaru'ö gowe manekhe.
Gowe da'ö nilata nilare,
labe fanekhe golu manekhe.
Andrö wa lö aso'a manaere,
ba afu lö tolea manugaele.
Ba me latata gowe lahare,
me lataru'ö golu manekhe,
oi manguhu-nguhugö ndramatua,
molau liwa-liwa ndra'alawe.
Hulö aekhu mbanua zaere-zaere,
hulö na asi sogete-gete,
na ilau angi ilau bade.
Ihalö mbawi nitimba hie,
awö wakhe nilöwösi ba lae,
awö nilau ba wiga nibarae,
da'ö ibe'e sumange dome.
Ba hiza ia me no la'a tome,
wa lö esolo zi hulö ŵeŵe,
ba oi lahitö zalele-lele,
ba oi fagohi zafatö ahe.
Ba oi atulö hörö zalege,
ba oi afosu galawe ide.
Oi manabina zi no mamole,
ba oi motawö zambaore-mbaore,
ia sanalagu zagawai boroŵe.
Hiza me no ihaogö manekhe,
me no i'ehao nadu gere.
Da'ö namada Bawauluwase,
me ilau mbalazi wa'a'ere.
Me i'orifi döla zi mate,
si no meziŵa fakhe azore,
si no alahoitö me no mate.
Ba no ihaogö-haogö wo'ere,
me ifa'oli-oli wehede,
khö zalaŵa mbekhu zi mate.
Fa mangowulo döla zi saewe,
enaö te'a'asogö nagole.
Enaö moboto si mane mege,
fuli manö ya'ia me lö mate,
ba wamuli noso si no ahele.
Ba me no si töra fa'a'ere,
yaŵa namada Bawauluwase,
ba lö ara si'ai lö atage.
Ba oi owulo döla zi mate,
ba oi moboto si mane mege,
ba ifuli auri humede-hede.
Ba oi toföfö mboto ndra matua,
ba oi tonia mboto ndra alawe.
Toföfö ndraono sigide'ide,
a'oi la'ila humede-hede,
ba oi sa'igi-igi ndra matua,
ba kumaka-kaka ndra alawe.
Ba da'utandrösaigö wehede,
ba dau'amöhögö khöda ho'ae.
Zaröu namada Bawauluwase,
ya'ia zowatö so'omo da'e.
Ba zaröu Mburuti Sanifi solae,
ya'ia ninada sanumaö tome.
Same afoda nifodua fame,
ba zaröu mbanua Holi Banua Hile,
ya'ia mbanua da'e solau tome.
Ba zaröu wanumbo adu manekhe,
zaröu göi wangehao adu gere.
Ya'ia me ikaoni ifahede,
zo'ömö bawi nihare,
awö zo'ömö ngaso'e wakhe.
Ba me iso'i nono alawe,
awö wadono sarege-rege.
Enaö la'owuloi oi labe'e,
ba wamönökhi sumange dome.
Da'ö maedo golu ele-ele,
ya'ia wangowasa folau tome,
ba wanörö fangasi zi mate.
Zaröu gara nitoto nilare,
zaröu gowe sebua sekhe-sekhe.
Ya'ia dalifusö si farege,
me faoma fa hewisa, he tabe.
Zaröu wangohofi töla zi mate,
ya'ia gowasa owuloa da'e,
si möi famoadu ele-ele,
khö namada si no ara mate.
Andrö owulo ita tohare,
si möi ila-ila, ele-ele.
Sebua dödöda tatehe,
andrö fagohi zafatö ahe,
ba wemanga afo talölöi we.
Möi fangesolo zi hulö ŵeŵe,
möi fangatabö zi hulö mboroe.
Möi fangatulö zi hulö zalege,
wa oi molaya ita fagohe,
oi manguhugö ita tome.


Fango'ozui:

Hendrihendri:

Andrö si'ai wa lö aso'a,
andrö wö wa lö manaere,
darua tambali zanekhe,
gowe sebua danedane.
S o l a y a h e . . .!Fabaliŵa lala[edit source]

Fanolo ba wanura: Lala wanuraFama'oli nösiNgawalö templatNgawalö kategori

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö