Wb/nia/Bua Duho Sabölö Töla

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia
Wb > nia > Bua Duho Sabölö Töla

So niha föna, raya ba mbanua Mazingö, Bua Duho Sabölö Töla döi. So khönia dandraya, bua gölöbaha, fameta'u nawönia salaŵa, na alua ba dalu zinata, fameta'u nono matua sabölö töla fefu. Da'ö guna Dandraya bua gölöbaha khönia, famini'ö daroma li zi duhu, famila'ö zatulö börö.

Da'ö ha samuza ha ma'ökhö khö Mbua Duho Sabölö Töla, ifatenge zangai halöŵönia, wanagö manu ba mbanua Mazingö. Ba me no la'ila, ba lafatenge khö Mbua Duho Sabölö Töla, lamane: "No managö manu zoroiyomou, Bua Duho Sabölö Töla, no ma'ila ba dangara, me lahalö. Ba möiga muŵa'ö mböwö khöu iada'a, ya'aga sinenge zalaŵa ba mbanua Mazingö.

Ba lö itema lira Bua Duho Sabölö Töla, si bakha ba zuzu hare dawöla; ba da'ö mörö-mörö ia, ba dandraya bua gölöbaha andrö.

Ba muhede zui ira khö Mbua Duho Sabölö Töla, lamane: He, Bua Duho. Nifatenge zalaŵa ndra'aga, ba wangai böwö wanagö zoroiyomou."

Ba maoso Mbua Duho Sabölö Töla si bakha, i'olobigö dandraya bua gölöbaha andrö, famoloi nono matua sabölö töla baulu. Ba me larongo da'ö sinenge no mege, ba moloi ira, baulu ba lawa-lawa, ata'u ira wamondrongo da'ö khönia.

Ba larugi khö Gözö sanema böwö, ba ladunö-dunö khönia fefu nirongora khö Mbua Duho Sabölö Töla, lamane: Lö ma'ila hadia ni'olobigönia ba gandrauli gosali, ba ata'u sibai ndra'aga andrö, tokea ndra'aga, ba malau moloi ba da'ö". Lö aboto ba dödöra dandraya bua gölöbaha andrö, fombalugö daroma li zi duhu, wa famila'ö zatulö börö.

Ba ifuli ifatenge zanagö ba mbanua Mazingö Bua Duho Sabölö Töla, ba noa zui la'ila ira niha ba lamane: "Nifatenge Mbua Duho Sabölö Töla ndra'aga." Ba labe'e khönia zinagö ba i'abe'e'ö dödö.

Ba lafatenge zui salaŵa mbanua Mazingö nono matua sabölö töla. Ba larugi yomo dalu zalo khö Mbua Duho, muhede ira khönia, ba lö itema lira. Ba mendröfa lakaoni ia baulu, ba wanguma'ö böwö wanagö khönia, ba lö idema-dema.

Ba i'olobigö zui dandraya bua gölöbaha no mege, famalugö zi duhu khönia; ba moloi zui zinenge andrö no mege. Ba ahöli-höli dödö niha fefu, samondrongo da'ö. Lawai hadia, wa moloi zinenge, na no larongo. Ba meziŵa ae ifatenge zinengenia, ba wanagö ba mbanua Mazingö andrö ba lö ba dödönia, me so khönia mbalu-balu daroma li zi duhu, tandraya bua gölöbaha andrö.

Ba ha samuza ha ma'ökhö, ba ifatenge zui zanagö niha ba mbanua Mazingö Bua Duho Sabölö Töla; ba noa zui la'ila da'ö.

Ba mamagölö zalaŵa mbanua Mazingö, lamane: Ha niha zi möi sinenge khö Mbua Duho?" Ba lamane ono matua sabölö töla, ira Tabalonga Li Mangaraza: "Damöi ndra'aga ua, ba wamaigi ya'ia."

Ba oi la'ohe ndrange si lito we'e-we'e, awö gari, sezai lawayo tu'i, awö doho si siŵa roi-roi, awö mbaru si felezara winaeta, awö detenaulu töla; no lafaulu wangönara fefu.

Ba me larugi golayama khö Mbua Duho Sabölö Töla ba lalau ndrange ba da'ö, fameta'unia, ba lakaoni ia tou ba golayama. Ba lö ata'u ia yomo ba zuzu hare dawöla, no mudadao. Ba lafuli lakaoni ia, lamane: "Ae tou, no managö niha ndra'ugö, ba möiga mangai böwö khöu, ba na lö'ö atö öbe'e, ba mahalö khöu, ba na öbe'e göi, ba mahalö atö khöu."

Ba lö itema lira Bua Duho Sabölö Töla, ba zuzu hare dawöla. Ba lakaoni zui ia, me larugi doyo nora. ba lö'ö zui itema lira. Ba me larugi yomo dalu zalo khö Mbua Duho Sabölö Töla, ba lafuli lalau ndrange ba da'ö; ba mudögö nomo Mbua Duho Sabölö Töla, ba lö ifaliŵa ia.

Ba mu'ao zui ira, lamane: "Ae baulu, Bua Duho Sabölö Töla!"

Ba awena i'olobigö zui dandraya andrö bua gölöbaha, ba zuzu hare dawöla. Ba me larongo zui da'ö sinenge andrö, ba moloi ira, lalau ira baora, tokea ira ba wamondrongo da'ö. Ba ahöli-höli dödöra fefu, he niha sato ba he sinenge no mege, oi ata'u zi möi.

Awena imane Gözö sanema böwö: "Böi tabusi dödöda ba da'ö, ya'ita banua Mazingö: so khögu wamaudu da'ö. Tabe'e fönania daroma li zi duhu. Akha. möi duada Henga'afo, ba wanguma'ö böwö wanagö niha khö Mbua Duho Sabölö Töla; yamu'ohe mbawa lauru, yamu'ohe woha-woha gafore, awö zaga ni'omanu-manu, awö mbalö gondrekhata, awö mbulu goyo faliera. Mibe'e ba zinga mbawandruhönia, mibabara yaŵa gafore si öfa lali, ba mitaŵi mbulu waliera, ba mifedadao tou mbawa lauru, ba mibe'e bakha ba da'ö zaga ni'omanu-manu, awö mbalö gondrekhata.

Ba ya'ugö, Henga'afo, ba böi nini-nini, wame'e ba mbawandruhönia, fa lö larongo, ba dadao ua ba lawa-lawania; awena mu'ao ndra'ugö. Ba böbö galogou ba zara-zara nomonia, ba talagui aheu, fa lö tokea ndra'ugö.

Ba hadia duada Henga'afo? No aköi sa'ae, balazi wa'atua, mendrua fafali za'a ba duturu; nilu'i na mondri.

Ba möi duada Henga'afo. Ba i'ohe no mege mbawa lauru, awö zaga, awö gafore, awö gondrekhata, awö mbulu waliera. Ba me irugi, ba lö nini-nininia, moroi tou ba newali, ba he ba doyo nora, ba he me irugi dalu zalo yomo. Ba ibe'e lauru no mege barö mbawandruhö, awö gafore, awö zaga, awö mbulu waliera, awö mbalö gondrekhata. Ba me no awai ibe'e da'ö fefu, ba möi ia ba lawa-lawa yaŵa, ba ifakaeŵe gahenia ba zara-zara no mege, fa lö tezaumba ia dania. Ba awena mu'ao ia sa'ae, imane: He Bua Duho Sabölö Töla! No managö niha ndra'ugö, ba möido muŵa'ö mböwö khöu!"

Ba lö itema si bakha ba zuzu hare dawöla Bua Duho Sabölö Töla. Ba mendrua mu'ao duada Henga'afo, baulu ba lawa-lawa, ba lö itema li. Ba mu'ao zui ia baulu, ba me irongo da'ö Bua Duho Sabölö Töla, ba i'olobigö zui dandraya andrö khönia, bua gölöbaha, ba zuzu hare dawöla; ba lö maoso baulu duada Henga'afo ba lawa-lawa, ihötöi fe'ao. Ba mendröfa i'olobigö si bakha dandrayania Bua Duho Sabölö Töla, ba lö maoso duada Henga'afo baulu.

Ba maoso ia, ihalö mbarunia, awö mbalatunia, awö dohonia, awö detenaulunia, awö ndraugenia, mangaro ia, möi mubunu duada Henga'afo baulu. Ba iroinagö zuzu harenia, ba wanibo ya'ia baulu mena'ö, ba no aekhu ia ba mbawa lauru, ba ibabara ia ba dotonia woha-woha gafore, ba iböbö ia taŵi-taŵi waliera, ba hulö zukha moroi tou mbalö gondrekhata, awö zaga ni'omanu-manu.

Ba awena fa'aökö ba da'ö Mbua Duho Sabölö Töla no mege, imane: "He tua! Beta da'ö khögu, mate ndra'o; lö urai u'ila zi manö khöu," Ba imane Henga'afo: "Da'ö mbawa lauru nifa'ohe'ö ndra tua, famaudu dandraya bua gölöbaha, famoloi niha, na alua khöu."

Ba imane Bua Duho Sabölö Töla: "Ube'e sa'ae daroma zi duhu, lö ubalia'ö zatulö börö, fuli beta ndra'o ba da'a, ena'ö auri ndra'o. Sökhi sa zi sökhi moroi ba zi lö sökhi. Sökhi zatulö, moroi ba zabila.

Heinrich Sundermann, "Amaedola ba Manömanö" bakha ba Niassische Texte mit Deutscher Übersetzung, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1905, nga'örö 29-32.

Fabaliŵa lala[edit | edit source]

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö