Wb/jv/Paugeran nulis Aksara Jawa/Pada

From Wikimedia Incubator
Jawa Pada Adeg Adeg.png adeg adeg, minangka tandha pambukaning carita.
Jawa Pada Lingsa.png pada lingsa (aksara latin = koma)
Jawa Pada Lungsi.png pada lungsi (aksara latin = titik)
Jawa Pada Pangkat.png pada pangkat (aksara latin = tandha petik)

Mangga mirsani[edit | edit source]