Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung ateges mbangetaké

From Wikimedia Incubator
 • Abang mbranang
 • Adhem njekut
 • Adoh ngalukaluk
 • Amba ngilak-ilak
 • Ajur mumur
 • Alas gung liwang-liwung
 • Anèh nyruwentèh
 • Anyar kenyar-kenyar
 • Anyep njejet
 • Asat nggereng
 • Banjir bandhang
 • Bedhug dhrandhang
 • Bening nyarong
 • Biru kecu
 • Bosok koklok
 • Bunder seser
  • Burik cekrik
 • Cèbol ndhrodhol
 • Cedhak nyangklèk
 • Ceta wéla-wéla
 • Cilaka mencit
 • Cilik menthik
 • Cukat trengginas
 • Dawa kolé-kolé
 • Dhéwé emplé
 • Dhuwur mencit
 • Dremba moha
 • Endhèk nyemplèk
 • Entèk gusis
 • Ésuk umun-umun
 • Gagah prakosa
 • Garing kemringking
 • Gedhé gombong
 • Grimis riwis-riwis
 • Gosong pereng
 • Ijèn kijèn
 • Ijo royo-royo
 • Ilang blas, musna
 • Ireng thuntheng, njanges
 • Jejel riyel
 • Nguyu nyekakak
 • Kaku kekeng