Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané woh-wohan

From Wikimedia Incubator
Arèn : kolang kaling
Bengkowang : besusu
Cengkèh : polong
Gebang : krandhing
Gembili : katak
Jati : janggleng
Kanthil : gandhek
Kélor : klénthang
Kesambi : kecacil
Kluwek : pucung
Pandhan eri : pandhaga
So : mlinjo
Tal : siwalan
Turi : klénthang
Uwi : katak
Widara putih : anyang