Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané manungsa

From Wikimedia Incubator
 • Jaka : bocah lanang sing wis diwasa durung rabi
 • Jaka jebug : jaka sing wis tuwa
 • Dudha : wong lanang sing wis ora duwe bojo
 • Dhudha kembang : dhudha sing isih enom durung duwe anak
 • Dhudha kawuk : dhudha sing wis tuwa
 • Dhudha bangsong : dhudha mlarat sing sugih anak
 • Dhudha kalung : dhudha sing duwe anak wadon bisa ngopeni
 • Kaki : wong lanang sing wis tuwa banget
 • Kyai : wong lanang sing diajeni
 • Prawan : bocah wadon sing wis diwasa durung rabi
 • Prawan sunthi : prawan cilik (prawan kencur)
 • Prawan gendhor : prawan kasep
 • Randha : wong wadon sing wis ora duwe bojo
 • Randha tanggung : randha sing isih enom
 • Randha kembang, Wulanjar : randha enom sing durung duwe anak
 • Randha kisi : randha sing duwe anak lanang
 • Randha kasihan : randha mlarat anake akeh
 • Randha keringan : randha sing sugih
 • Randha menter : randha sing panggonane sarwa apik
 • Nini : wong wadon sing wis tuwa banget
 • Nyai, nyi : wong wadon sing diajeni