Jump to content

Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Rakitan Ukara/Cangkriman

From Wikimedia Incubator

Cangkriman bisa dipérang jorining telung golongan yakuwi: Cangkriman Wancah, cangkriman pepindhan lan cangkriman awujud tembang.

Cangkriman wantah[edit | edit source]

Cangkriman iki arupa cekakan saka tembung kang kagandhèng dadi siji. Tuladhha:

 • Burnas kopen : Bubur panas kokopen
 • Pak boletus :tepak kebo léléné satus
 • Pindhang kileng : Sapi nang kandhang, kaki mentheleng
 • Wiwa wité, lesbodhongé, karwa paké : uwi dawa uwité, tales amba godhongé, cikar dawa tipaké

Cangkriman Pepindhan[edit | edit source]

Cangkriman iki awujud ukara kang dadi pepindhan tumrap jeneng kang kudu dibatang. Tuladha:

 • Pitik walik saba kebon : Nanas
 • Sega sekepel dirubung tinggi : salak
 • Ora mudhun-mudhun yèn ora nggawa mrica sakanthong : katès
 • Pitik walik saba méja : sulak, kamocèng
 • Gajah nguntal sangkrah : pawon
 • Kebo bulé cancang merang : buntil

Cangkriman awujud Wacanan[edit | edit source]

Cangkriman iki rinakit arupa tembang. Tuladha:

 • Bapak pucung, rèntèng-rèntèng kaya kalung. Dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring. Sing disaba, si pucung mung turut kutha. (sepur)
 • Bapak pucung, dudu watu dudu gunung. Sangkamu ing Plémbang, ngon ingoné sang Bupati. Yèn lumampah, si pucung lèmbèhan grana. (gajah)
 • Bapak pucung, dudu watu dudu gunung. Sabamu ing sendhang, péncokanmu lambung kéring. Praptèng wisma, si pucung muntah kuwaya. (klenthing/j
 • bapak pucung rupane senggogunung soklatsemu abang,saben uwongmesthi gething yen kenggonan diels elus tinangisan andhan