Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Ejaan Anyaran

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jv‎ | Kawruh Basa Jawa
Wb > jv > Kawruh Basa Jawa > Ejaan Anyaran

Éjaan Anyar iki anggitané Ki S. Brotosumarto (S@Brotosumarto.com) lan wés dhadhi imbal wacono suwé éng milis2 boso Jowo : https://web.archive.org/web/20080205210237/http://groups.yahoo.com/group/jawa/.


Bédho karó Ejaan Jawa Baku séng sifaté fonemis yoiku sak brayat uni dhiwènèhi sak simbol, ejaan anyar iki sipaté fonetis yoiku sak uni sak simbol. Éng Ejaan Jawa Baku sawijinéng aksoro biso dhiwoco pirang uni, yoiku :


Aksoro ‘a’ biso dhiwoco a, o-jowo, utowo e

Aksoro ‘i’ biso dhiwoco i utowo é

Aksoro u biso dhiwoco u biso ó

Aksoro e biso dhiwoco e, é utowo è

Aksoro o biso dhiwoco o-jowo utowo ó.


Déné Ejaan Anyar sak aksoro móng biso dhiwoco sak uni supoyo harmonis karó Ejaan bahasa Indonesia


Aksoro ‘a’ móng biso dhiwoco a. Aksoro ‘i’ móng biso dhiwoco i. Aksoro ‘u’ móng biso dhiwoco u. Aksoro ‘o’ móng biso dhiwoco o-jowo. Aksoro ‘ó’ móng biso dhiwoco ó. Aksoro ‘e’ móng biso dhiwoco e. Aksoro ‘é’ móng biso dhiwoco é. Aksoro ‘è’ móng biso dhiwoco è.

Aksoro ‘d’ éng Ejaan Jawa Baku dadhi ‘dh’ éng éjaan anyar iki.

Aksoro ‘dh’ éng Ejaan Jawa Baku dadhi ‘d’ éng éjaan anyar iki, podo karó ‘d’ éng Ejaan bahasa Indonesia.


Cóntó2 : siséh kiwo tembóng2 dhitulés nganggó Ejaan Jawa Baku, siséh tengené ejaan anyar


Durung ~ dhuróng. Dhisik ~ disék. Wis – wés. Elik-elik ~ élék-élék. Emut ~ émót. Kepesing-pesing ~ kepéséng-péséng. Bojo ~ bójó. Pocung ~ pócóng. Dhosa ~ dóso. Dasa ~ dhoso. Aja ~ ojo. Wisma ~ wésmo. Gus Dur ~ Gós Dhór.

Pandita Durna ~ Pendito Dhórno. Pangeran Harya Dursasana ~ Pengéran Haryo Dhórsosono. Lokananta ~ Lókononto


Yèn arep gawé aksoro é, è, utowo ó, biso mréksani Aksoro éèó.


Cóntó nganggó ukoro :

Ejaan Baku : ‘durung ana pitik kuning bisa mumbul dhuwur wiwit isih cilik’


Ejaan Anyar logat Jowo baku utowo Jowo Tengahan : ‘dhuróng ono piték kunéng biso mumból duwór wiwét iséh cilék’


Ejaan anyar logat Jowo Timuran : ‘dhóróng ono péték kónéng biso mómból dówór wiwét iséh célék’


Ejaan anyar logat Jowo Kulonan : ‘durung ana pitik kuning bisa mumbul dhuwur wiwit isih cilik’. Aksoro ‘i’ dhiwoco i, aksoro ‘u’ dhiwoco u.


Cóntó sanès saget katingali éng artikel2 ngandap meniko