User talk:Pyt

From Wikimedia Incubator
>>Üüljere beruchte stönje aw Archiiv, Archiiv2.<<


Translation Northern-Frisian[edit source]

Gouden Dai Pyt! :)

Iek wäide die jädden hälpe mäd dät Apsätte fon ju Noufräiske Wikipedia. Deerfoar bruuke iek ne Uursättenge. Bäst du in ju Muugelkaid dät tou dwo? Uur wäide iek jädden wietje wo iek ne Uursättenge bekuume. Die Texte sunt:

  1. «Wp/frr/Lieste fon Steeden in ju Slowakäi»
  2. «1 is is ne Steede in dät Distrikt 2 in ju Slowakäi. Deer booge 3 mansche (4). Dät Gebiet fon 1 is 5 km². Ju Befoulkengetjukte is 6 Moanske per km². Ju "postal code" is 7, ju "area code" is 8 un ju "car plate number" is 9.»

Fuul Tonk :) --OWTB 07:52, 30 June 2010 (UTC)[reply]


Wäljkiimen OWTB,
List foon stäägne önj e Slowakäi
1 as en stää önj e kris 2 önj e Slowakäi. Deer booge 3 manschne. Dåt gebiit foon 1 as 5 km². Jü inboogertächte as 6 manschne pro km². Jü pustliidjtål as 7, di forwoolnumer as 8 än dåt kfz-kåntiiken as 9.
Lök uk aw http://www1.fa.knaw.nl/noardfrysk/wurdlist.pdf
Rucht gåågenful as uk dåt Deutsch-friesisches Wörterbuch: foon Erk Petersen, wan dü dåt nuch argens füünj koost.
Gröötnis, --Pyt 21:19, 30 June 2010 (UTC)[reply]
Tunk :) Ik wårde jü Liste brüke as ik Nordfrasch gunge schriwe :) --OWTB 04:17, 1 July 2010 (UTC)[reply]

Moin Pyt :) Wat as "Name" (nl: naam) önj dåt Nordfrasch? --OWTB 04:48, 6 July 2010 (UTC)[reply]

di noome. Än dåt hiitj ik began eefter Google; deer häi ik me alsü fersänj ! --Pyt 16:48, 6 July 2010 (UTC)[reply]
Ok :) --OWTB 05:06, 7 July 2010 (UTC)[reply]