User:Youssoufkadialy

From Wikimedia Incubator

ߒ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߦߎߛߝߎ߫ ߖߊ߬ߓߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ ߛߏ߫ ߸ ߏ߬ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫.