User:Yerzayan 94

From Wikimedia Incubator
Babel user information
kk-N қазақша бұл қатысушының ана тілі боп саналады.
nog-3 This user has advanced knowledge of ногайша.
ru-4 Этот участник владеет русским языком почти как родным.
Users by language

Тогай, тогай, тогай сув,

Тогай кондым - оькинмен.

Толгамалы ала балта колга алып,

Топ басладым - оькинмен.

Тобыршыгы бийик яй салып,

Душпан аттым - оькинмен.

Тоган сыртлы нар егип,

Коьш туьзедим - оькинмен.

Тув куйрыгы бир тутам,

Тулпар миндим - оькинмен.

Тувган айдай нурланып,

Тувлыга кийдим - оькинмен.

Ал шымылдык ишинде,

Зерли орындык уьстинде,

Тулымшагын тоьгилтип,

Аьруьв суьйдим - оькинмен.

Буьгин, эртен - оькинмен,

Оькинместей болганман!

Эр Мамайдынъ алдында,

Шахид кештим - оькинмен.

Досмамбет Азавлы (16 век).