User:Yerzayan 94

  From Wikimedia Incubator
  Babel user information
  kk-N қазақша бұл қатысушының ана тілі боп саналады.
  nog-3 This user has advanced knowledge of Nogai.
  ru-4 Этот участник владеет русским языком почти как родным.
  Users by language

  Тогай, тогай, тогай сув,

  Тогай кондым - оькинмен.

  Толгамалы ала балта колга алып,

  Топ басладым - оькинмен.

  Тобыршыгы бийик яй салып,

  Душпан аттым - оькинмен.

  Тоган сыртлы нар егип,

  Коьш туьзедим - оькинмен.

  Тув куйрыгы бир тутам,

  Тулпар миндим - оькинмен.

  Тувган айдай нурланып,

  Тувлыга кийдим - оькинмен.

  Ал шымылдык ишинде,

  Зерли орындык уьстинде,

  Тулымшагын тоьгилтип,

  Аьруьв суьйдим - оькинмен.

  Буьгин, эртен - оькинмен,

  Оькинместей болганман!

  Эр Мамайдынъ алдында,

  Шахид кештим - оькинмен.

  Досмамбет Азавлы (16 век).