User:Sa Si Saw

    From Wikimedia Incubator
    Babel user information
    kjp-4 ဆ်ုသုံႋဏင့်ဆာႋယိုဝ် ဏးသှ်ေဝေ့ဖၠုံလိက် ၜေ့လိက်ဏင့်ဆာႋလ်ုအှ်ၜးသိုဝ်။
    my-4 ဤအသုံးပြုသူသည် မြန်မာဘာသာ အတွက် ဒေသခံနီးပါးဗဟုသုတ ရှိသည်။
    Users by language