User:Patriot Kor

  From Wikimedia Incubator

  Tojə məğolə okə

  Tojə məğolə nıvıştero iminnə nübədə bəpe məğolə nomi təyin bıkardəyon. Peşe, həmunə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bıkardən, "Tojə məğolə okə" dığmə eqətən. Ehanə həmunə mevzuədə co qılə məğolə hestesə, şıməni bə həmunə məğolə bəvğande. Deştə zınəyon ə məğoləən qəncin karde bəzneyon. Cəhd bıkən, məğolə elmi-bədii uslubədə hozzo bıkən. Məğalə çannədə əhatənin bıbo, annədə Tolışə vikipediyə zəngin bəbe. Müvəffəqiyəton!


  My activity for Talysh Wikipedia[edit | edit source]

  • I created the official Linkedin page on 20.01.2023.
  • I created the official Instagram page on 08.01.2023.
  • I created the official Facebook page on 27.12.2021.
  Babel user information
  az-N Azərbaycan dili bu istifadəçinin ana dilidir.
  tly-N Bo ın iştirokəkə Tolışə zıvon moə zıvone.
  Users by language