User:Joychand9802

From Wikimedia Incubator
Babel user information
mni-N ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯟꯊꯩ-ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯩꯕ ꯫
Users by language