User:Anak Agung Gede Wiraputra

From Wikimedia Incubator
Babel user information
id-N Pengguna ini merupakan penutur asli bahasa Indonesia.
ban-5 Sang anganggé puniki medué kawikanan propésional basa Bali.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Users by language

Hi, good morning. My name is Anak Agung Gedé Wiraputra. I am is balinese which live in Bali, which already 22 years old.

Om Swastyastu, rahajeng semeng semeton sami. Titiang mawasta Anak Agung Gedé Wiraputra. Titiang jenek ring Bali. Sané mangkin titiang mayusa 22 tiban. Ajeng-ajengan sané pinih senengin titiang inggih punika lawar, komoh, miwah saté. Inggian inumannyané inggih punika kanggiang wantah toya ning. Titiang masemeton sareng kalih, inggih punika titiang madué raka asiki mawasta Gung Ayu. Pamekasnyané, titiang madué tetujon sumangdané kapungkur wekas prasida dados dosén. Punika sané mawinan mangkin titiang pacang nglanturang ngranjing ring S2. Inggih wantah asapunika titiang prasida nyinahang angga, matur suksma semeton. Om Santih Santih Santih Om.