Jump to content

User:Alborz Fallah

From Wikimedia Incubator

ابتدا فکر کردم که ویکی پدیای آذربایجانی با نوشتار فارسی - عربی همانند زبانهای دیگر ویکی پدیا قابل استفاده و کاربرد است ، اما کمی بعد پی بردم که گروهی خاص از این گوشه برای عقده گشایی استفاده میکنند و به آن بعنوان ملک شخصی نگاه میکنند . با وجود اینکه تنها یک ویرایش در متن یک مقاله داشتم ، بر خلاف قوانین ویکی پدیا مرا بلوک کردند و استدلال ایشان این بود که نوشتن به ترکی آذربایجانی را بلد نیستم . تبدیل زبان گویشی به زبان نوشتاری تنها در سایه تمرین ممکن است ، اما ایشان اصلا دوست ندارند که در این ویکی کسی باشد که نظرش با ایشان یکی نیست .وانگهی ، استفاده از زبان نامرغوب که در صفحه گفتگو ممنوع نیست ! تعداد کسانی را هم که بلوک کرده اند کم نیست . از علمجو و اینفکت خبر دارم . آنگاه که نتیجه سیاست ایشان در ملک شخصی اعلام کردن ویکی آذربایجانی عیان میشود و مشارکت همگانی کاهش می یابد ، دنبال علت میگردند که چرا ویکی آذربایجانی در کمیته زبان معطل مانده است : معطل مانده چونکه اربابان اینجا را خانه تیمی کرده اند و دیگران را راه نمی دهند . به هرحال بگذار بخوابند ... کسی که خواب باشد رامیتوان بیدار نمود اما کسی که خودش را به خواب زده باشد با هیچ صدایی نمیتوان بیدار نمود

My persistence in returning of this page is because I have done nothing wrong . I can give a translation to English if needed .