Template:Wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

From Wikimedia Incubator
ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[edit source]

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴳⵣⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ.

===ⵥⵕ ⴰⵡⴷ===
{{wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ|1}}

1 = ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ (ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ).

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[edit source]

{{wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ|ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ}} 
----
{{wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ|ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ}}

ⵥⵕ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.


ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.