Template:Wp/grc/Πρόεδροι τῶν ΗΠΑ

From Wikimedia Incubator
Α Γεώργιος Οὐασιγκτών ΙΓ Μιλλάρδος Φιλλμώρης ΚΕ Γουλιέλμος Κίνλειος ΛΖ Ῥιχάρδος Νίξων
Β Ἰωάννης Ἀδάμου ΙΔ Φραγκλῖνος Πέτρος ΚϜ Θεόδωρος Ῥουσευέλτος ΛΗ Γεράλδος Φόρδος
Γ Θωμᾶς Ἰεφερσών ΙΕ Ἰάκωβος Βουχάνανος ΚΖ Γουλιέλμος Ἁου. Τάφτος ΛΘ Ἰάκωβος Κάρτερος
Δ Ἰάκωβος Μαδισών ΙϜ Ἄβραμος Λίγκων ΚΗ Οὐδρόος Οὐίλσων Μ Ῥονάλδος Ῥήγανος
Ε Ἰάκωβος Μονροῖος ΙΖ Ἀνδρέας Ἰώνσων ΚΘ Οὐαρέννης Γ. Ἅρδιγγος ΜΑ Γεώργιος Ἑ. Οὐ. Βοῦς
Ϝ Ἰωάννης Κόϊντος Ἀδάμου ΙΗ Ὀδυσσεὺς Σ. Γράντης Λ Καλουῖνος Κουλίδγης ΜΒ Γουλιέλμος Κλίντων
Ζ Ἀνδρέας Ἰάξων ΙΘ Ῥαδερφόρδιος Β. Ἅης ΛΑ Ἑρβέρτος Οὕβερος ΜΓ Γεώργιος Οὐ. Βοῦς
Η Μαρτῖνος Βύρην Κ Ἰάκωβος Ἀ. Γάρφειλδος ΛΒ Φραγκλῖνος Δ. Ῥουσευέλτος ΜΔ Βαράκος Ὀβάμας
Θ Γουλιέλμος Ἑρρ. Ἁρρισών ΚΑ Καῖστρος Ἀ. Ἀρθοῦρος ΛΓ Ἑρρῖκος Σ. Τρούμανος ΜΕ Δόναλδος Τράμπος
Ι Ἰωάννης Τύλερος ΚΒ Γρόβερος Κλευελανδεύς ΛΔ Διόνυσος Δ. Εἰσεναῦρος ΜϜ Ἰώσηφος Βίδην
ΙΑ Ἰάκωβος Κ. Πῶλκος ΚΓ Βενιαμῖνος Ἁρρισών ΛΕ Ἰωάννης Φ. Κεννέδιος
ΙΒ Ζαχαρίας Ταΰλωρ ΚΔ Γρόβερος Κλευελανδεύς ΛϜ Λύνδων Β. Ἰώνσων