Talk:Wp/zgh/ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵖⵜⵉ

<ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ> ⵓⵔ ⴷ <ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⵙ> ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⴽⴰⵍⵏ, ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴽⴰ ⴰ ⵙ ⵜ ⵙⵏⵢⵏ: méditerranée (medi + terre) Mohamed Belarhzali (talk) 14:33, 14 February 2018 (UTC)Reply[reply]