Jump to content

Wn/vi/Wikinews:Thảo luận

Add topic
From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | vi
(Redirected from Talk:Wn/vi)
Latest comment: 2 years ago by Xbspiro in topic Possible news source

Wn > vi > Wikinews:Thảo luận

Ứng cử BQV

[edit | edit source]

Người ứng cử: Nothing I Can't (thảo luận)

[edit | edit source]

Tôi thấy dự án này rất hữu ích cho mọi người nhưng cho tới nay, Wikinews tiếng Việt vẫn chưa có bất cứ BQV nào trên dự án. Vì vậy dự án đã tồn đọng nhiều thứ cần dọn dẹp và chỉnh sửa, hơn nữa, dự án do thiếu thành viên nên bị bỏ hoang trong thời gian dài. Vậy nên tôi muốn ứng cử vào vị trí này nhằm khắc phục tình trạng hiện nay, sớm đưa Wikinews trở lại bình thường và phát triển như các dự án của Wikimedia khác. Nothing I Can't (talk) 11:49, 29 June 2020 (UTC)Reply

Hướng dẫn: Hãy viết mã ''{{Wn/vi/Bản mẫu/OK}}'' ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ người ứng cử trở thành Bảo quản viên
Hãy viết mã ''{{Wn/vi/Bản mẫu/OK?}}'' ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy người được ứng cử vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã ''{{Wn/vi/Bản mẫu/Ý kiến}}'' và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

[edit | edit source]

Không đồng ý

[edit | edit source]

Ý kiến

[edit | edit source]

Phát triển

[edit | edit source]

Tôi thấy dự án này khó mà phát triển được. Đức Anh (talk) 16:32, 21 January 2021 (UTC)Reply

Possible news source

[edit | edit source]

Neutrality issues might arise, but VOA has a Vietnamese edition, and it is in the public domain (i.e. it can be copied freely). - Xbspiro (talk) 00:46, 3 December 2021 (UTC)Reply

@Xbspiro: I don't think that VOA is a reliable site in Vietnam, also BBC Vietnamese and RFA Vietnamese, and it is not the newspaper that many Vietnamese people come to read this. Flyplanevn27 (talk) 13:18, 4 December 2021 (UTC)Reply
I have just wanted to raise your awareness that there is a source which is not copyrighted, and can be used freely. BBC and RFA are copyrighted. Some articles on wn/vi seem to be copy-pasted from pages which have copyright notices (example 1, example 2, example 3). I would be glad if you could look into that.
Btw, this discussion prompted me to mention VOA.
Whether VOA articles would attract an audience/editors or not is not for me to judge. It is just material with which you can work more freely. - Xbspiro (talk) 00:42, 6 December 2021 (UTC)Reply