Help talk:Manual/my

Add topic
From Wikimedia Incubator

He page he cha Mara Wikipedia a taotuhpazy châta baona châhmia a châ. Ahy rai châse Mara châ a pasâhsâhsapa cha he Mara Wikipedia taona kyh liata thapi na vaw phia hr'awpa ta eima châ haw hmeihseih.

Kheihta e châpaw eima roh aw?[edit source]

1.Châpaw tahpa châ khâpa maw a châ? 2.Ahyzy e cha cha roh thei e?

1. Eima rei khiah la, châpaw tahpa cha eima hrozie, atyudua dâh, pachâna, a peilyuna, hpz.. he chyhsa to novâh â chhih thei n'awpa ta ropa he a châ. 2. Châpaw rohtuhpazy cha keimo hawhpa chyhsazy tlai he ama châ. Ahy to rai châpaw ro awpa he ropa châ tlâ v'eih.

 Chavâta, châpaw sâkha roh thei n'awpa ta, na riah pha mah y. Pâ awpa chi abyuh vei. Pâna cha achuna tlâ a châ.
 Nâ chhao he Mara Wikipedia pakiathysa theituhpa pakha na châ hra.