Jump to content

Category:Users:By language:cdo

From Wikimedia Incubator
 {{#babel:cdo-0|cdo-1|cdo-2|cdo-3|cdo-4|cdo-5|cdo}}
Babel user information
cdo-0 Cī ciáh ê̤ṳng-hô uòng-ciòng mâ̤ huôi-é Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶完全𣍐會意閩東語
cdo-1 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk sê chĕ̤-gék.
茲隻用戶讀寫閩東語其能力是初級
cdo-2 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk dṳ̆ng-dēng.
茲隻用戶讀寫閩東語其能力中等
cdo-3 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk gŏ̤-gék.
茲隻用戶讀寫閩東語其能力高級
cdo-4 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk ciék-gê̤ṳng mū-ngṳ̄.
茲隻用戶讀寫閩東語其能力接近母語
cdo-5 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk iā ciŏng-ngiĕk.
茲隻用戶讀寫閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄其能力嘢專業
cdo-N Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶其母語閩東語
Users by language

This category sorts users speaking Mindong (閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄) by order of fluency: 1 = basic, 2 = intermediate, 3 = fluent, 4 = nearly native, 5 = professional, N = native.

No translated text (syntax: {{user language category|cdo|2=translated description}}).


Wikipedia · Wiktionary · Wikibooks · Wikinews · Wikiquote · Wikisource · Wikiversity

Subcategories

This category has the following 8 subcategories, out of 8 total.

Pages in category "Users:By language:cdo"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.