Category:Users:By language:bo

From Wikimedia Incubator
 {{#babel:bo-0|bo-1|bo-2|bo-3|bo-4|bo-5|bo}}
Babel user information
bo-0 སྤྱོད་མི་འདིས་བོད་སྐད་ཅུང་ཙམ་ལས་མི་ཤེས་
bo-1 སྤྱོད་མི་འདི་ལ་བོད་སྐད་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་ཡོད།
bo-2 སྤྱོད་མི་འདིའི་བོད་སྐད་་ཆུ་ཚད་འབྲིང་རིམ་ལ་སླེབས་ཡོད།
bo-3 སྤྱོད་མི་འདིའི་བོད་སྐད་ཆུ་ཚད་ མཐོ་རིམ་ལ་སླེབས་ཡོད་
bo-4 བོད་སྐད་ནི་སྤྱོད་མི་འདིའི་ ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་སྐད་ཡིག་འདྲ་
bo-5 སྤྱོད་མི་འདིའི་བོད་སྐད་ཆེད་ལས་པའི་ཆུ་ཚད་ཡོད།
bo-N བོད་སྐད་ནི་སྤྱོད་མི་འདིའི་ ཕ་མེས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རེད།
Users by language

This category sorts users speaking Tibetan (བོད་ཡིག) by order of fluency: 1 = basic, 2 = intermediate, 3 = fluent, 4 = nearly native, 5 = professional, N = native.

No translated text (syntax: {{user language category|bo|2=translated description}}).


Wikipedia · Wiktionary · Wikibooks · Wikinews · Wikiquote · Wikisource · Wikiversity


Subcategories

This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.

Pages in category "Users:By language:bo"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.