Jump to content

Wy/th/ใบขับขี่สากล

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | th
Wy > th > ใบขับขี่สากล
Wy/th/ใบขับขี่สากล
นี่คือคู่มือการเดินทางประจำเดือน
ใบอนุญาตขับขี่สากลออกโดยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ใบอนุญาตขับขี่สากล (International Driving Permit, IDP) เป็นเอกสารที่ยอมรับในหลายประเทศที่อนุญาตให้ผู้ถือขับรถยนต์ได้ ใบอนุญาตขับขี่สากลต้องใช้ร่วมกับใบอนุญาตขับขี่จากประเทศบ้านเกิดเท่านั้น ใบอนุญาตขับขี่สากลมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทางเล็กน้อยและมีคำแปลหลายภาษา มีภาพผู้ถือใบอนุญาต และสถิติที่สำคัญ อย่างไรก็ดี ในประเทศส่วนใหญ่ ผู้มาเยือนชั่วคราวไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลเพราะว่าใบอนุญาตขับขี่จากประเทศต้นทางมักจะสามารถใช้ได้ในประเทศปลายทางอยู่แล้ว

ประเทศที่ยอมรับใบอนุญาตขับขี่สากล

[edit | edit source]

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประเทศที่ยอมรับใบอนุญาตขับขี่สากล

Template:Wy/th/LegendTemplate:Wy/th/Legend

* Not party to 1949 convention; International Driving Permit honored
** Requires presentation to local police and payment of special registration upon arrival
*** IDP must be exchanged for a local driving licence.