Wy/th/ประกันการเดินทาง

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | th

สำหรับคนส่วนใหญ่การประกันการเดินทางเป็นประกันระยะสั้นสำหรับการเดินทางครั้งหนึ่งเพื่อคุ้มครองเหตุฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝัน ประกันการเดินทางมักเป็นประโยชน์กับการเดินทางระหว่างประเทศเพราะคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ อย่างไรก็ดี ประกันการเดินทางอาจเป็นประโยชน์กับการเดินทางภายในประเทศด้วยก็ได้ ทั้งนี้สำหรับสหภาพยุโรปประกันการเดินทางยังเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอวีซ่าอีกด้วย

ทำงานอย่างไร[edit | edit source]

โดยปกติแล้วคุณเริ่มใช้ประกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากซื้อกรมธรรม์แล้ว ปัญหาอาจเกิดก่อนการเดินทางหรือระหว่างการเดินทางก็ได้ ปัญหานี้เป็นเรื่องไม่คาดคิดและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ประกันก็จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเดินทางโดยปกติหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การเดินทางของคุณกลับคืนสู่ปกติ (อย่างไรก็ดีประกันจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดของคุณเอง เช่น ไม่เผื่อเวลาระหว่างเที่ยวบินไว้ให้เพียงพอ)

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น คุณจะต้องติดต่อเรียกสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันโดยเร็วที่สุด โดยต้องให้ข้อมูลของปัญหาโดยละเอียดและผู้รับประกันหรือตัวแทนจะให้คำแนะนำในการจัดการปัญหาร่วมกับคุณ

  • สำหรับปัญหาที่เสียเงินไม่มากนัก ผู้ซื้อประกันอาจจะต้องออกเงินไปก่อน อาจจ่ายผ่านบัตรเครดิต แล้วเก็บใบเสร็จเอาไว้เบิกคืนภายหลังการเดินทาง
  • ปัญหาที่ค่าใช้จ่ายสูง (เช่น การส่งผู้ป่วยกลับประเทศ) คุณอาจเลือกจ่ายไปก่อน หรือเลือกใช้บริการกับ "ผู้ให้บริการพันธมิตร" ของผู้รับประกัน ซึ่งจะเก็บเงินโดยตรงจากผู้รับประกัน
  • ถ้าไม่มีผู้ให้บริการพันธมิตรและคุณไม่มีเงินเพียงพอ ผู้รับประกันอาจโอนเงินสดมาช่วย วิธีการนี้อาจยุ่งยากกว่าแต่ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ซื้อที่ไหน[edit | edit source]

คุณควรซื้อประกันสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศจากผู้รับประกันในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ซึ่งหมายถึงประเทศที่คุณต้องการกลับไปหลังจากสื้นสุดการเดินทางหรือมีเหตุฉุกเฉิน

ถ้าคุณเดินทางภายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณสามารถซื้อประกันการเดินทางภายในประเทศซึ่งมีราคาถูกกว่า คุณอาจตัดสินใจไม่ซื้อเลยก็ได้แล้วยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเอง

สิ่งที่ไม่ควรซื้อ[edit | edit source]

ประกันเที่ยวบิน (Flight insurance) ที่ขายในสนามบินบางแห่ง เป็นประกันที่ราคาแพงมากและใช้ได้กับเที่ยวบินที่บินเท่านั้น อย่าเสียเงินของคุณไปกับประกันประเภทนี้ คาสิโนและสลากกินแบ่งยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ทั้งนี้ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะซื้อ cruise insurance แม้ว่าจะมีราคาถูกมาก แต่ก็มีความคุ้มครองน้อยมากเช่นกัน (มักไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์) และใช้ได้เฉพาะช่วยที่ร่วมกิจกรรมในเรือเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความเสี่ยงมีอยู่ตลอดเวลาทั้งก่อนลงเรือและหลังขึ้นจากเรือแล้ว

ดูเพิ่ม[edit | edit source]

Create category

นี่เป็นบทความระดับใช้การได้ บทความนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง อย่างไรก็ดี โปรดช่วยกันแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูล


Wikipedia:Travel insurance