Wy/th/ที่สนามบิน

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | th
การบิน > ที่สนามบิน

รับจองตั๋วไว้เกินพิกัด[edit | edit source]

จะยอมเป็นอาสาสมัครหรือไม่เป็นดี?

โดยทั่วไปถ้าเที่ยวบินเต็มเกินพิกัดทุกชั้นบริการ เจ้าหน้าที่สายการบินจะถามหาอาสาสมัครที่จะบินไปกับเที่ยวบินอื่นแทน ในบางกรณีคนที่เป็นอาสาสมัครจะได้ประโยชน์มากกว่าคนที่ถูกนำออกจากเที่ยวบินโดยไม่ยินยอม ประโยชน์ที่ได้เพิ่มอาจเป็นเงิน การเลื่อนชั้นบริการ หรือส่วนลดสำหรับการบินในโอกาสหน้า However, if you are traveling as a group you may be split apart and seated throughout the airplane or even in separate classes on your new flight(s). Additionally, you may be required to make more flights than planned (ie your overbooked flight from Paris to Atlanta may become flights from Paris to New York and New York to Atlanta. If the compensation offered is for future travel, consider if you are flying with that airline in the next 12 months.

การขายตั๋วเกินพิกัดเป็นประเพณีปฏิบัติในธุรกิจสายการบินที่รับจองตั๋วไว้มากกว่าจำนวนที่นั่งที่รองรับได้บนเครื่องบิน แทบทุกสายการบินต่างก็ขายตั๋วเกินพิกัดเพราะว่าในทางปฏิบัติมีผู้โดยสารจำนวนหนึ่งไม่บินในวันที่จองเอาไว้

อย่างไรก็ดี อาจมีบางครั้งที่สายการบินรับเช็คอินผู้โดยสารไว้มากกว่าที่จะรับขึ้นเครื่องได้ เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น สายการบินจะร้องขอให้ผู้โดยสารอาสาไม่ขึ้นเครื่อง ถ้าแผนการเดินทางของคุณยืดหยุ่นได้ (เช่น เที่ยวบินขากลับบ้าน) คุณอาจอยากอาสาที่จะบินในโอกาสถัดไปและรับค่าชดเชยต่างๆ หากไม่มีผู้ใดอาสาสายการบินก็จะเลือกผู้โดยสารเอง ผู้โดยสารเหล่านี้มักจะได้บินในเส้นทางอื่นหรือในเที่ยวบินถัดไปเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของเขา โดยปกติแล้วผู้โดยสารเหล่านี้จะได้รับส่วนลดในโอกาสหน้าที่บินกับสายการบินนั้น รวมถึงอาจได้รับเงินสด และได้รับชดเชยค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างรอเที่ยวบินใหม่ สิทธิของผู้โดยสารถูกกำหนดไว้ตามกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งสายการบินอาจเลือกจ่ายให้คุณมากกว่าขั้นต่ำตามกฎหมายก็ได้ (แต่นโยบายส่วนนี้มักไม่เป็นที่เปิดเผย) บางครั้งสายการบินจะค่อยๆ เพิ่มค่าชดเชยจนกว่าจะได้อาสาสมัครจำนวนที่ต้องการ

ถ้าไม่อยากถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง คุณควรจะหาทางให้ได้หมายเลขเก้าอี้นั่งให้เร็วที่สุด บางครั้งตัวแทนจองตั๋วอาจสามารถจัดการให้คุณได้เมื่อจองบัตรโดยสาร บางครั้งคุณอาจทำได้เองเมื่อจองตั๋วออนไลน์หรือเมือเช็คอินออนไลน์ก่อนไปที่สนามบิน หากคุณไม่มีที่นั่งก่อนไปสนามบิน คุณมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง แม้ว่าคุณจะไปถึงก่อนผู้โดยสารคนอื่นๆ ซึ่งอาจได้สำรองเก้าอี้นั่งไว้แล้ว

ค่าชดเชยการปฏิเสธการขึ้นเครื่องในยุโรปอยู่ที่ €250 สำหรับเที่ยวบินที่มีระยะทางต่ำกว่า 1500 km, €400 สำหรับระยะทางระหว่าง 1500 ถึง 3500 km, และ €600 สำหรับระยะทางไกลกว่านั้น (ครึ่งหนึ่งของอัตรานี้ ถ้าเที่ยวบินต้องเลื่อนไป n 2, 3 หรือ 4 ชั่วโมง ตามลำดับ) ซึ่งค่าชดเชยนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวบินใหม่หรือเงินคืนค่าตั๋ว ปรึกษาตัวแทนจองตั๋วและสายการบิน หากเป็นไปได้ให้ถามถึง load factor ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอัตราระหว่างบัตรที่นั่งที่ขายไปต่อจำนวนที่นั่งที่มี ถ้าตัวเลขสูงกว่าหนึ่งแสดงว่ามีการรับจองตั๋วไว้เกินพิกัด ทั้งนี้ โอกาสในการได้ที่นั่งอย่างผู้โดยสาร stand-by ก็ลดลงไปด้วยเมื่อ load factor เพิ่มขึ้น

Create category