Jump to content

Wy/mni/ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯚꯣꯌꯦꯖ

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | mni
Wy > mni > ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯚꯣꯌꯦꯖ

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯚꯣꯌꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ / ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ)ꯗ ꯏꯕ ꯂꯝꯀꯣꯢꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄ ꯄꯨꯀꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯚꯣꯌꯦꯖꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ:

  1. Wy/mni/ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ