Jump to content

Wy/hu/Orosz szószedet

Download GPX file for this article
From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | hu
Wy > hu > Orosz szószedet
Wy/hu/Orosz szószedet

Various signs in Udelnaya, a northern suburb of St.Petersburg

Kiejtés[edit | edit source]

Magánhangzók[edit | edit source]

А, а
magyar á hangnak megfelelő, annál rövidebb hang
Е, е
magyar e hang (hangsúlytalan szótagban: i), önállóan vagy lágyság- (ь) és keményjel (ъ) után je (ji)
Ё, ё
jo (mindig hangsúlyos)
И, и
magyar i hang, önállóan vagy lágyság- (ь) és keményjel (ъ) után ji
О, о
magyar o hang (hangsúlytalan szótagban rövid á)
Ү, у
magyar u hang
Э, э
magyar e hang (ritka)
Ы, ы (jeri)
i és ü közötti hang
Ю, ю
ju
Я, я
ja (д, н, т után a), hangsúlytalan esetben: i (ji)

Mássalhangzók[edit | edit source]

Б, б
magyar b hang
В, в
magyar v hang
Г, г
magyar g hang
Д, д
magyar d hang; е, ё, и, ь, ю, я előtt magyar gy hang
Ж, ж
magyar zs hang
З, з
magyar z hang
Й, й
magyar j hang
К, к
magyar k hang
Л, л
magyar l hang; ь előtt lj
М, м
magyar m hang
Н, н
magyar n hang; е, ё, и, ь, ю, я előtt magyar ny hang
П, п
magyar p hang
Р, р
magyar r hang
С, с
magyar sz hang
Т, т
magyar t hang; е, ё, и, ь, ю, я előtt magyar ty hang
Ф, ф
magyar f hang
Х, х
zöngétlen h mint a magyar pech szóban
Ц, ц
magyar c hang
Ч, ч
magyar cs hang
Ш, ш
magyar s hang
Щ, щ
scs

Módosító karakterek[edit | edit source]

Ь, ь
lágyságjel (néma, az előtte lévő mássalhangzót lágyítja)
Ъ, ъ
keményjel (néma, az előtte lévő mássalhangzó lágyulását akadályozza meg, ritka)

Társalgás[edit | edit source]

Alapok[edit | edit source]

Szia! Szervusz!
Здравствуйте. [ZDRÁSZTvujtye]
Jó napot (kívánok)!
Добрый день. [DOBrij GYÉny]
Jó estét!
Добрый вечер. [DOBrij VÉcser]
Jó reggelt!
Доброе утро. [DObráje ÚTro]
Szia!
Здравствуй [ZDRÁSZTvuj], Привет [priVÉT]
Hogy vagy?
Как поживаете? [KAK pázsiVÁjetye]
Hogy van?
Как дела? [KAK gyelá]
______ hívnak.
Меня зовут ______.[miNYÁ zaVÚT]
Önt hogy hívják?
Как вас зовут? [KAK vasz zaVÚT]
Örülök a találkozásnak.
Очень рад(а) познакомиться. [Ócsiny RÁD(a) paznaKÓMszja], Очень приятно. [Ócsiny priJÁTna]
Kérek/Kérem.
Пожалуйста. [paZSALJszta]
Köszönöm
Спасибо. [szpaSZÍba]
Szívesen
Не за что. [nyizaSTO]
Igen
Да. [DÁ]
Nem
Нет. [NYET]
Nem tudom
Не знаю. [nyiZNÁju]
Elnézést
Извините. [izviNYÍtye]
Bocsánat
Простите. [praszTYÍtye]
Hány óra van?
Сколько времени? [SZKOLJka VREmenyi]
Viszontlátásra!
До свидания. [daszviDÁnya]
Viszlát!
Пока. [paKÁ]
Magyar/ok vagyok/vagyunk.
Я венгр(ка). / Мы венгры. [JA VENGR(ka)/ MI VENGri]
Nem beszélek (jól) oroszul.
Я не говорю по-русски (хорошо). [JA nye gavarJÚ paRÚSZki (haraSÓ)]
Beszél angolul/németül/magyarul?
Вы говорите по-английски/по-немецки/по-венгерски? [VI gavaRÍtye paangLÍszki/panyiMECki/pavenGERszki]
Beszélsz angolul/németül/magyarul?
Ты говоришь по-английски/по-немецки/по-венгерски? [TI gavarIS paangLÍszki/panyiMECki/pavenGERszki]
Beszél valaki angolul?
Кто-нибудь здесь говорит по-англиский/по-немецки/по-венгерски? [KTOnyibugy ZGYESZ gavaRÍT paangLÍszki/panyiMECki/pavenGERszki]
Vigyázat!
Осторожно! [asztaRÓZSna]
Segítség!
Помогите! [pamaGÍtye]
Nem értem.
Я не понимаю. [JA nye panyiMÁju]
Merre találom a mosdót?
Где туалет? [G'GYE tuaLET]

Probléma[edit | edit source]

Hagyjon békén!
Отстань. [ÁszTÁNY]
Menjen el!
[]
Ne érjen hozzám!
Не трогай меня! [nyiTROgáj miNYÁ]
Hívom a rendőrséget.
Я вызову милицию. [jáVÍzávú miLIciju]
Rendőrség!
Милиция! [miLIcija]
Fogják meg! Tolvaj!
Держите вора! [gyerZSItye VOja]
Kérhetném a segítségét?
Мне нужна ваша помощь. [mnye núzsNÁ VÁsa POmoscs]
Sürgős
Это срочно!. [étÁ szrácsNÓ]
Eltévedtem.
Я заблудился/заблудилась [ja zabuGYILszja/zabuGYILasz]
Elvesztettem a táskám.
Я потерял(а) свою сумку. [ja patyerJÁL(a) szváJÚ SZUMku]
Elvesztettem a pénztárcám.
Я потерял(а) свой бумажник/своё портмоне. [ja patyerJÁL(a) SZVÓJ buMÁZSnyik/szváJÓ portmoNYE]
Beteg vagyok.
Я болен/ больна. [já BOlen/baljNÁ]
Megsebesültem.
Я ранен(а) [já RÁnyen(á)]
Orvosra van szükségem.
Мне нужен врач. [mnye NÚzsen VRÁCS]
Használhatnám a telefonját?
Можно от вас позвонить? [MÓZSná átVÁSZ pázbáNYÍTY]

Számok[edit | edit source]

Az orosz főnevek számok után nem kerülnek többes számba, ehelyett 1-re végződő (kivéve: 11) szám után alanyesetet, 2, 3, 4-re végződő számok után egyes birtokos, a 0, 5, 6, 7, 8, 9-re, illetve a 1x-re végződő számok után többes birtokos esetet használnak

1
один (одна, одно)[áGYIN, ádNÁ, ádNÓ]
2
два (две) [dvá, dve]
3
три [tri]
4
четыре [csiTIri]
5
пять [pjáty]
6
шесть [seszty]
7
семь [szem]
8
восемь [VÓszem]
9
девять [GYévity]
10
десять [GYészity]
11
одиннадцать [áGYÍNnádcáty]
12
двенадцать [dviNÁDcáty]
13
тринадцать [triNÁDcáty]
14
четырнадцать [csiTIRnádcáty]
15
пятнадцать [pitNÁDcáty]
16
шестнадцать [sesztyNÁDcáty]
17
семнадцать [szimNÁDcáty]
18
восемнадцать [vászimNÁDcáty]
19
девятнадцать [gyivitNÁDcáty]
20
двадцать [DVácáty]
21
двадцать один [DVÁcáty áGYIN]
22
двадцать два [DVÁcáty dvá]
23
двадцать три [DVÁcáty tri]
30
тридцать [TRIcáty]
40
сорок [SZÓrák]
50
пятьдесят [pitygyiSZJÁT]
60
шестьдесят [sesztygyiSZJÁT]
70
семьдесят [SZEMgyiszit]
80
восемьдесят [VÓszemgyiszit]
90
девяносто [gyiviNÓsztá]
100
сто [szto]
200
двести [DVEsztyi]
300
триста [TRIszta]
400
четыреста [csiTIRjeszta]
500
пятьсот [pjátSZOT]
600
шестьсот [sesztySZOT]
1000
тысяча [TIszjacsa]
2007
две тысячи семь [dve TIszjacsi szem]
1 000 000
миллион [miliON]
fél
половина [palaVIna]
kevés
мало/немного [MÁlo, nyeMNÓgá]
sok
много [MNÓgá]
kevesebb
меньше [MENYse]
több
больше [BÁLJse]

Idő[edit | edit source]

most
сейчас [szijCSÁSZ]
később
позднее [POZDnyije]
előbb
раньше [RÁNYse]
reggel (délelőtt)
утро [ÚTro], időhatározó: утром [ÚTrom]
délután
день [gyeny], időhatározó: дня [dnyá]
este
вечер [VÉcser], időhatározó: вечером [VÉcserom]
éjjel
ночь [nocs], időhatározó: ночи [NÓcsi]
ma reggel (ma délelőtt)
сегодня утром [sziVODnyá ÚTrom]
ma délután
сегодня дня [sziVODnyá dnyá]
ma este
сегодня вечером [sziVODnyá VÉcserom]
ma éjjel
сегодня ночи [sziVODnyá NÓcsi]

Óra[edit | edit source]

reggel 8:00
восемь часов утром [VÓszem csaSZOV ÚTrom]
1 óra
час [csász]
2 óra
два часа [dvá csáSZÁ]
3 óra
три часа [tri csáSZÁ]
4 óra
четыре часа [csiTIri csáSZÁ]
5 óra
пять часов [pjáty csáSZOV]
6 óra
шесть часов [seszty csáSZOV]
7 óra
семь часов [szem csáSZOV]
8 óra
восемь часов [VÓszem csáSZOV]
9 óra
девять часов [GYEvity csáSZOV]
10 óra
десять часов [GYEszity csáSZOV]
11 óra
одинадцать часов [áGYINnádcáty csáSZOV]
12 óra
двенадцать часов [dveNÁDcáty csáSZOV]
dél
полдень [POLgyeny]
délután 1 óra
час дня [csász dnyá]
éjfél
полночь [POLnocs]
negyed nyolc
четверть восмого [csitVERTY VÓSZmovo]
fél kilenc
полдевятого [pálgyivJÁtovo]
háromnegyed tíz
три четверть десятого [tri csetVERTY gyeszJAtava]

Időtartam[edit | edit source]

perc
минута/минуты/мунут [miNÚtá/miNÚti/miNÚT]
óra
час/часа/часов [csász/a/ov]
nap
день/дня/дней [gyeny/dnyá/dnyej]
hét
неделя/неделю/недель [nyiGYELja/nyiGYELju/nyiGYEL]
hónap
месяц/месяца/месяцев [MISZjic/a/ev]
év
год/года/лет [god/GÓDá/let]

Napok[edit | edit source]

ma
сегодня [sziVÓDnyá]
tegnap
вчера [fcseRÁ]
holnap
завтра [ZÁVtra]
hétfő
понедельник [pány(i)GYéLnyik]
hétfőn
в понедельнике [fpány(i)GYELnyik]
kedd
вторник [FTORnyik]
kedden
во вторник [váFTORnyik]
szerda
среда [szriDÁ]
szerdán
в среду [fszreDU]
csütörtök
четверг [csitVéRG]
csütörtökön
в четверг [fcsitVERG]
péntek
пятница [PJÁTnyicá]
pénteken
в пятницу [FPJÁTnyici]
szombat
суббота [szuBOtá]
szombaton
в субботу [szuBOtá]
vasárnap
(в) воскресенье [vászkriSZénye]

Hónapok[edit | edit source]

január
январь [jánVÁR]
február
февраль [febRÁLJ]
március
март [márt]
április
апрель [apREL]
május
май [máj]
június
июнь [iJÚN]
július
июль [iJÚL]
augusztus
август [AVguszt]
szeptember
сентябрь [szinTYÁBR]
október
октябрь [akTYÁBR]
november
ноябpь [naJÁBR]
december
декабрь [gyiKÁBR]

Dátum írása[edit | edit source]

Színek[edit | edit source]

Template:Wy/hu/Infobox

fekete
чёрный [CSORnij]
fehér
белый [BÉlij]
szürke
серый [SZÉRij]
kék
синий, -яя, -ее, -ие, -юю [SZÍnyij, -nyaja, -nyeje, -nyije, -nyuju]
világoskék
голубой [galuBÓJ] (ragozása mint a többinek)
piros
красный [KRÁSZnij]
sárga
жёлтый [ZSOLtij]
zöld
зелёный [ziLJÓNij]
narancssárga
оранжевый [aRÁNzsevij]
lila
лилиовый [liljiÓvij]
barna
коричневый [kaRIcsevij]
rózsaszín
розовый [RÓzovij]

Közlekedés[edit | edit source]

Vonat, busz[edit | edit source]

Mennyibe kerül egy jegy _____-ba/be?
Сколько стоит билет в _____? [SZKOLJka SZTOjit biLET f_____?]
Egy/Két jegyet _____-ba/be.
Один/Два билет/-а в _____, пожалуйста. [aGYIN biLET/dva biLETá f_____, paZSÁLJsztá]
Hova megy ez a vonat/busz?
Куда идёт этот поезд/автобус? [kuDÁ iGYÓT État PÓjezd/afTObusz?]
Megáll _____-ban/ben?
Этот поезд/автобус останавливается в _____? [État PÓjezd/afTObusz asztáNÁVlivájetszjá f_____?]
Mikor indul a vonat/busz _____-ba/be?
Когда отходит поезд/автобус в _____ ? [kagDÁ atHÓgyit PÓjezd/afTObusz f_____?]
Mikor érkezik meg ez a vonat _____-ba/be?
Во сколько этот поезд приходит в_____? [vaSZKOLJka État PÓjezd priHÓgyit f_____?]
transzfer
[]
egy útra
(только) туда [TOLJka tuDÁ]
retúr
туда и обратно [tuDÁ i abRÁTna]
vágány
платформа [plátFORma]
csomagmegőrző
камера хранения [KÁmera hraNYEnyija]
váróterem
зал ожидания [zál azsiDÁnyijá]
átszállás
[]
A vonat 10 percet késik.
Поезд опаздывает 10 минут. [PÓjezd aPÁZdivájet GYÉszity miNÚT]

Irányok[edit | edit source]

Merre van _____?
[]
vasútállomás
[]
buszállomás
[]
repülőtér
[]
hajóállomás
[]
belváros
[]
legközelebbi buszmegálló
[]
legközelebbi _____
[]
egy ifjúsági szálló
[]
egy hotel
[]
Magyar/Román/Szerb Nagykövetség
[]
Megmutatná a térképen?
[]
utca
yлица [ulíca]
út
[]
(Forduljon) jobbra
[]
(Forduljon) ballra
[]
egyenesen
[]
_____ felé
[]
_____ mögött
[]
_____ előtt
[]
útkereszteződés
[]
csomópont (autópályán)
[]
észak
север [szjEver]
dél
юг [júg]
kelet
восток [vásztÓk]
nyugat
запад [zÁpád]
fent, fel
[]
lent, le
[]

Taxi[edit | edit source]

Taxi!
такши [táxi]
Kérem, vigyen _____-hoz/-hez!
[]
Mennyibe kerül az út _____-hoz/-hez?
[]

Vezetés[edit | edit source]

Szeretnék autót bérelni.
[]
benzinkút
[]
benzin
[]
diesel
[]
Útjelző táblák[edit | edit source]
egyirányú
[]
elsőbbségadás kötelező
[]
parkírozni tilos
[]
fizető parkolás
[]
felé
[]
Állj
стой[sztoj]
jobb oldali sáv vége
[]
bal oldali sáv vége
[]
behajtás csak engedéllyel
[]
csak célforgalom
[]

Szállás[edit | edit source]

Van szabad szobájuk?
[]
Mennyibe kerül egy szoba egy/két fő részére?
[]
Van a szobában _____?
[]
ágynemű
[]
fürdőszoba
[]
telefon
телефон [tyilifón]
TV
телевизор [tyiliVÍzár]
internetkapcsolat/WIFI
[]
Láthatnám a szobát először?
[]
Van csendesebb szobájuk?
[]
világosabb
[]
nagyobb
[]
kisebb
[]
tisztább
[]
olcsóbb
[]
Rendben, kiveszem a szobát!
[]
_____ éjszakát leszek.
[]
Tudna egy másik szállodát ajánlani ?
[]
Van széfük?
[]
Reggeli/Vacsora benne van az árban?
[]
Hány órakor van a reggeli/vacsora?
[]
Kérem, takarítsák ki a szobámat!
[]
Felébresztene _____-kor/-kör.
[]
Távozni szeretnék.
[]

Fizetés[edit | edit source]

Elfogadnak hitelkártyát?
[]
Fel tudná váltani nekem?
[]
Hol tudok pénzt váltani?
[]
Mi a váltási árfolyam?
[]
Hol található egy bankjegyautómata (ATM)?
[]

Étkezés[edit | edit source]

Egy aztalt egy/két személy részére.
Я хочу заказать столик на двоих! [Ja hocsú zakazáty sztólik na dvoíh]
Láthatnám a menűt?
Я хочу, чтобы в меню! [Ja hocsú stóbü v menjú]
Mi a ház specialitása?
[]
Van helyi specialitásuk?
[]
Vegetáriánus vagyok.
Я вегетарианец. (férfi) Я вегетарианка. (nő) [Ja vegetaríanec. Ja vegetaríanka.]
Nem eszek disznót.
[]
Csak kóser ételt eszek.
[]
El tudná könnyűre készíteni.
[]
menü
[]
à la carte
[]
reggeli
завтрак [zÁvtrák]
ebéd
обед [áBéd]
vacsora
ужин [Úzsin]
Szeretnék _____
Я хочу [Ja hocsú]
csirke
[]
marha
[]
véresen
[]
félig átsütve
[]
teljesen átsütve
[]
sertés
[]
bárány
[]
hal
рыба [RÜba]
lazac
[]
tonhal
[]
tőkehal
[]
osztriga
[]
kagyló
[]
garnélarák
[]
rák
[]
homár
[]
tenger gyümölcsei
[]
csiga
[]
béka
лягушка [ljáguska]
vaddisznó
[]
szarvas
[]
szalonna
[]
sonka
[]
virsli
cоcиcка[SZÁSZÍszka]
tojás
яйцо [JÁjco]
sajt
cир [szir]
vaj
масло [MÁszlo]
kenyér
хлеб [hleb]
zöldség
[]
gyümölcs
[]
alma
яблоко [JÁbloká]
narancs
[]
rizs
рыс [risz]
tészta
[]
bab
[]
Kaphatnék egy pohár _____-t? (vizet)
Я хочу стакан (воды). [Ja hocsú sztakan (vodű).]
Kaphatnék egy csésze _____-t?
[]
Kaphatnék egy üveg _____ -t?
[]
kávé
кофе [kofe]
tea
чай [csáj]
tej
молoко [málÁko]
víz
вода [VÓda]
ásványvíz
минеральная вода [mineRÁLnájá VÓda]
szénsavas
[]
dús szénsavas
[]
szénsavmentes
[]
gyümölcslé
сок [szok]
vörös-/fehérbor
красный-/белый вино [KRÁsznij-/BJElíj VÍno]
Kérhetnék egy kis _____?
[]
соль [szol]
bors
перец [pÉrec]
Pincér!
[]
Végeztem.
[]
Finom volt
[]
A számlát legyen szíves!

Bárok[edit | edit source]

Szolgálnak fel alkoholt?
[]
Van kiszolgálás?
[]
whiskey
vodka
[]
rum
[]
kóla
[]
tonik
[]
narancslé
[]
Van valami rágnivalójuk ?
[]
Mégegyet kérek!
[]
Mégegy kört legyen szíves!
[]
Mikor zárnak?
[]

Vásárlás[edit | edit source]

Mennyibe kerül?
сколько стоит? [Szkolká sztáít]
Nagyon drága.
очень дорогой [ocseny dárágoj]
olcsó
[]
Nem kérek.
[]
Nem érdekel.
[]
Ön átvág!
[]
Rendben, elviszem.
[]
Házhozszállítja (külföldre)?
[]
Szükségem van _____-ra/-re.
[]

Piperecikkek[edit | edit source]

szappan
мыло [műla]
sampon
шампунь [sampúny]
fogkefe
зубная щётка [zúbnája sótka]
fogkrém
зубная паста [zúbnája pászta]
tampon
тампоны [tampónü]
borotva
бритва [brítva]
törölköző
полотенца [polotyénca]
papírzsebkendő
бумажный носовой платок [bumázsnüj naszavój platók]

====Gyógyszer==== (lekársztvo)

fájdalomcsillapító
аналгетик/болеутоляющий [analgetyik/boleutoljájusíj]
lázcsillapító
антипиретик/жаропонижающий [antipiretyik/zsaroponyízsájusíj]
megfázás elleni gyógyszer
средства против простуды [szredsztva pratyív prosztúdü]
Fáj a fejem!
У меня болит голова! [u minyá bolít golová!]

Papír, írószer, könyv[edit | edit source]

levélpapír
почтовая бумага [pocstovája bumága]
levélbélyeg
почтовая марка [pocstovája márka]
levelezőlap
открытка [atkrűtka]
ajánlott levél
заказное письмо [zakáznoje píszmo]
toll
ручка [RÚcská]
angol/német/magyar nyelvű újság
английскaя/германскaя/венгерскaя газета [ángliszkíj/germánszkíj/bengerszkíj gázétá]
angol/német/magyar nyelvű magazin
английский/германский/венгерский журнал [ángliszkíj/germánszkíj/vengerszkíj zsurnál]
angol/német/magyar nyelvű könyv
английскaя/германскaя/венгерскaя книга [ángliszkíj/germánszkíj/vengerszkíj knyígá]
---magyar szótár
венгерский словарь [vengJErszkíj szlovar]

Hatóságok[edit | edit source]

Nem csináltam semmi rosszat.
[]
Félreértés.
[]
Hova visznek?
Куда тащите/возите вы меня? [Kudá tasítye/vozítye vü menyá?]
Le vagyok tartóztatva?
[]
Magyar/Román/Szerb állampolgár vagyok. (férfi)
Я венгерский/румынский/сербский гражданин. [Ja vengerszkíj/ruminszkíj/szerbszkíj grazsdanyín]
Magyar/Román/Szerb állampolgár vagyok. (nő)
Я венгерская/румынская/сербская гражданка [Ja vengerszkája/ruminszkája/szerbszkája grazsdanka]
Szeretnék a magyar/román/szerb nagykövetséggel/konzulátussal beszélni.
Я хочу установления связи с конкретными дипломатами Посольства Венгрии в Москве! [Ja hocsú usztanovlenyíja szvjázi sz konkretními gyiplomatámi poszólsztva véngrii v moszkvé]
Szeretnék ügyvéddel beszélni
Я хочу говорить с адвокатом! [Ja hocsú gavaríty sz advokátom]
Nem lehetne a bűntetést most kifizetni?
[]