Wy/cy/Rhuthun

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | cyWy > cy > Rhuthun
Jump to navigation Jump to search
Yr Hen Lys a Charchar Rhuthun (1401), Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun

Tref farchnad ganoloesol ydy Rhuthun gya llawer o'i hadeiladau "du a gwyn" yn mynd yn ol i'r cyfnod wedi i Owain Glyndŵr ymosod ar Ruthun ar 16 Medi 1400. Mae bron i hanner y boblogaeth yn siarad Cymraeg. Mae Rhuthun wedi ei hefeillio â thref Brieg, Llydaw.

Ceir yma ddau o adeiladau gwerth eu gweld: agorwyd drysau Tŷ Nantclwyd (neu Nantclwyd y Dre) i'r cyhoedd ar droad y mileniwm, adeilad hynod, sy'n dyddio nôl i oddeutu 1445. Gall y cyhoedd hefyd ymweld â'r Hen Garchar a adferwyd yn ddiweddar. Dyma'r carchar a enwogwyd yn y gerdd:

Mae Wil yng ngharchar Rhuthun,
A'i wedd yn ddigon trist...

Yn ôl yr hanesydd Peter Smith, 'Tan y 18fed ganrif roedd y rhan fwyaf o drefi Cymru yn frith o dai du a gwyn (megis Ty Nantclwyd y Dre). Bellach, dim ond Rhuthun sydd ar ôl. Dylid ei gwarchod yn ofalus fel cofeb genedlaethol, fel yr atgof olaf sydd gennym...' Gwyddoniadur Cymru.


Mynd yno[edit | edit source]

Saif Rhuthun rhwng Dinbych a Chorwen tua 7 milltir i'r gorllewin o'r Wyddgrug.

Teithio o amgylch[edit | edit source]

Be' i'w wneud[edit | edit source]

  • Castell Rhuthun [1]

Gwneud[edit | edit source]

  • Parc y Ddȏl [2] - lle gwych i'r plant ollwng stem! Digon o gaeau gwyrdd a chyfarpar chwarae i'w cadw'n brysur!

Prynnu[edit | edit source]

  • Elfair - Siop Gymraeg, gyda dewis da o lyfrau, cryno ddisgiau a chardiau Cymraeg a hefyd casgliad o nwyddau Cymreig chwaethus.

Bwyta[edit | edit source]

Yfed[edit | edit source]

Cysgu[edit | edit source]

  • Wetherspoons Hotel (Gwesty Wetherspoons), P geography 3 b.png Sgwar Sant Pedr, Rhuthun, +44 01824709960, e-mail: . Refurbished Hotel

Cysylltu[edit | edit source]

Ymlaen i...[edit | edit source]

Template:GeoTemplate:IsPartOf Template:Outline Template:Cityguide cy:Wikipedia:Rhuthun Dmoz:Regional/Europe/United_Kingdom/Wales/Denbighshire/Rhuthun/