Wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | zgh
Wt > zgh > ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ[edit | edit source]

ⵉⵔⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖ ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ, ⵙⴳ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ, ⵙⴳ ⴰⵡⴰⵍ.

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ[edit | edit source]

ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ

ⴳⵎⴳ/wikimawal/

(ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ)

ⵉⵙⵎ[edit | edit source]

ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ (ⴰⵎⴰⵢ)

  1. ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⵏⵊⵎⵓ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵙ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵉⴷ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ

ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[edit | edit source]

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[edit | edit source]