Wt/zgh/ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | zghWt > zgh > ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[edit]

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ[edit]

/ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ/

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ[edit]

ⵙⴳ ⵜⴰⵔⴰ- + -ⴰⴽⴰⵍⵜ.

ⵉⵙⵎ[edit]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ (ⵓⵏⵜⵉ)

  1. ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⵏⵖ ⴷ ⵓⴳⵣⵉⵎⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵏ ⵉⵏⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵉⵣⵉⴽⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.
  2. ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏⵉⵏ.
  3. ⴰⴳⵍⴰⵎⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵣⴷⵢⵏⵉⵏ[edit]

ⵥⵕ ⵓⵍⴰ[edit]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ