Jump to content

Wt/zgh/ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | zgh
Wt > zgh > ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[edit | edit source]

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ[edit | edit source]

  • (IPA}: /tarakalt/

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ[edit | edit source]

ⵙⴳ ⵜⴰⵔⴰ- + -ⴰⴽⴰⵍⵜ.

ⵉⵙⵎ[edit | edit source]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ (ⵓⵏⵜⵉ)

  1. ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⵏⵖ ⴷ ⵓⴳⵣⵉⵎⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵏ ⵉⵏⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵉⵣⵉⴽⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.
  2. ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏⵉⵏ.
  3. ⴰⴳⵍⴰⵎⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵣⴷⵢⵏⵉⵏ[edit | edit source]

ⵥⵕ ⵓⵍⴰ[edit | edit source]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ