Jump to content

Wt/wal/Huuphe Sinttaa

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | wal
Wt > wal > Huuphe Sinttaa


Ooratta sinttaa medha


Xaafana Danddayeeta!
Ha qaalaa kochchay xaafettiyoy eenotan xaafiyaageetuna. Xaafiyogee keehippe metennabanne ooninne oottanawu danddayiyooba. Ooratti geliya qaalata koyyiyo saaxiniyaa xaafidi <<doomma>> giidi medhana danddayeeta. Yaradan go'ettanawu koyyikko xaafettana danddayeeta.