Wt/tly/e.g.

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | tly
Wt > tly > e.g.

Template:Wt/tly/Also

İngilisi zvoni[edit | edit source]

e.g. - exemplī grātiā" (latin)

İngilisi zvonədə "for example", tolışi zvonədə "məsələn", "həmunə ğəbilədə", "numunə ro", "misali ro" sxanon latinə variant - "exemplī grātiā" sxani abbreviaturəy.

Alternativə formon[edit | edit source]

Etimoloqiyə[edit | edit source]

Abbreviaturə dı Template:Etyl Template:Term/t. Qramatikə cəhətədəç Gratiā - yo bə ablativ (ibe) halədə bə sxane, "bə çəy ro/qorış/" mənaj doydə. Exempli genitiv (II - məxsusbe) holədə isme, "çı numune, bə misali ro" məanaje hest. Im bə peşt, təmom sxan (frazə) ştən ingilisi zvonədə "for example", yəne ki, "məsələn", "misali ro", "numune ro".[1] Əvvəlon bənə ex. gr. kırtkardə bə (abbreviaturə kardə bə).

Tələffuz[edit | edit source]

Zərf[edit | edit source]

Template:En-adv

 1. Hərfbərf/Literal, “numune qornə ro”. Muzakirə bə şey izah karde ro, təsvir karde ro numunəvə yainki numunon siyohi varde qorış istifidə bedə
  Asiyə ən yolə ğitəye di ştə ve yolə ulkon (e.g., Çini, Hindistoni və Rusyə).

İstifodə ğeydon[edit | edit source]

 • e.g. b peşt omə numunon siyohi gərəye ki exhaustive, yəni ke, orıxnə (tukənmiş be) nıbu [2] (ım holədə, i.e. istifodə bənine) və çəy bə peşt Template:Term yainki Template:Term gərək ke, nıvıştə nıbu; bıbu əgər əv əni tavtologiya bedə. (Tavtologiyə ən ştə istifodə vrəj hest, əmma ım holi ro etc. ım kontekstədə dı ehtiyoti istifodə kardə bənine.)
 • Amerikani İngilisə zvonədə e.g. bə peşt vergul bənine. Məsələn:
Female marsupials (e.g., kangaroos, opossums) have a pouch.
Niyə kisəynon/marsupialon (e.g., /məsələn/ kenğuruyon, soruğon (opossumon)) kisəjon hest.
 • Britaniyə İngilisə zvonədə e.g. bə peşt vergul nıvıştə bənin ni. Məsələn:
Female marsupials (e.g. kangaroos, opossums) have a pouch.
Niyə kisəynon/marsupialon (e.g. /məsələn/ kenğuruyon, soruğon (opossumon)) kisəjon hest.
 • Nuğtə dı e.g. həmişə nıvıştə bedə:
I like sweet foods, e.g. chocolate. (cf. I like sweet foods, for example chocolate.)
Az şini vem pidə, e.g. /məsələn/ şokaladi.
I like sweet foods (e.g. şokaladi dı marzipanə nəboti) və əvoni rə-rə hardəm.
Az şini vem pidə (e.g. chocolate and marzipan) and eat them often.

Tərcumon[edit | edit source]

Template:Trans-top

Template:Trans-mid

Template:Trans-bottom

İstinadon/Referenson[edit | edit source]

 1. 2007, John C. Traupman, The New College Latin and English Dictionary, ISBN 9780553590128.
 2. 2002, Sir Ernest Gowers, The Complete Plain Words, ISBN 9781567922035.

İsim[edit | edit source]

Template:En-noun

 1. Template:Context Template:Abbreviation of.
  Lemurs are an e.g. of a non-simian primate.

Anagrammon[edit | edit source]


Latini[edit | edit source]

Template:Abbreviation-old[edit | edit source]

e.g.

 1. exemplī grātia (for example)