Wt/pag/Salitan Pangasinan ya manggagapo ed B

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | pagWt > pag > Salitan Pangasinan ya manggagapo ed B
Jump to navigation Jump to search

ba[edit]

wt/pag/baag (kabaliksan)

wt/pag/baak (kabaliksan)

wt/pag/babag (kabaliksan)

babalawen (bibitlaen iray aliliwa o alimaong ran ugali o karakter na sakey ya too)

wt/pag/babang (kabaliksan) samay nanaekal no manpakiskis na ilik pian magmaliw ya belas, ipapakan ed baboy

wt/pag/babawi (kabaliksan)

wt/pag/babayaran (kabaliksan) obligasyon ya salatay kuarta

wt/pag/babuwak (kabaliksan)

wt/pag/baboy-damo (kabaliksan)

wt/pag/baboyan (kabaliksan) panagkumpunia'y baboy

wt/pag/baka (kabaliksan) baka, sakey ya ayep ya uusaren ya pandalos o kakarneen

wt/pag/bakal (kabaliksan) gyera, labanan

wt/pag/bakalan (kabaliksan) labanan

wt/pag/bakas (kabaliksan) kumpalon agew na impatey na sakey ya too

wt/pag/bakasiyon (kabaliksan) bakasyon, anggapoy loob o urong

wt/pag/bakat (kabaliksan)

wt/pag/bakawan (kabaliksan)

wt/pag/bakawel (kabaliksan)

wt/pag/bakbak (kabaliksan)

wt/pag/bakes (kabaliksan)

wt/pag/baki (kabaliksan)

wt/pag/bakibaki (kabaliksan)

wt/pag/bakil (kabaliksan)

wt/pag/bakiwal (kabaliksan)

wt/pag/bakla (kabaliksan)

wt/pag/bakli (kabaliksan)

wt/pag/bakloy (kabaliksan)

wt/pag/baknot (kabaliksan)

wt/pag/bakokol (kabaliksan)

wt/pag/bakongan (kabaliksan)

wt/pag/bakongkong (kabaliksan)

wt/pag/bakor (kabaliksan)

wt/pag/baktad (kabaliksan)

wt/pag/bakuag (kabaliksan)

wt/pag/bakulaw (kabaliksan)

wt/pag/bakuna (kabaliksan)

wt/pag/bakunaan (kabaliksan)

wt/pag/bakwat (kabaliksan)

wt/pag/bakwit (kabaliksan)

wt/pag/badminton (kabaliksan)

wt/pag/baeg (kabaliksan)

wt/pag/baet (kabaliksan)

wt/pag/baetan (kabaliksan)

wt/pag/baga (kabaliksan)

wt/pag/bagahe (kabaliksan)

wt/pag/bagas (kabaliksan)

wt/pag/bagat (kabaliksan)

wt/pag/bagbag (kabaliksan)

wt/pag/bagbagkong (kabaliksan)

wt/pag/bagkal (kabaliksan)

wt/pag/bagel (kabaliksan)

wt/pag/bagigaw (kabaliksan)

wt/pag/baging (kabaliksan)

wt/pag/bagisen (kabaliksan)

wt/pag/bagnek (kabaliksan)

wt/pag/bagneg (kabaliksan)

wt/pag/bagnos (kabaliksan)

wt/pag/bagok (kabaliksan)

wt/pag/bagon (kabaliksan)

wt/pag/bagot (kabaliksan)

wt/pag/bagtar (kabaliksan)

wt/pag/bagtit (kabaliksan)

wt/pag/bagtog (kabaliksan)

wt/pag/bagibagi (kabaliksan)

wt/pag/bagyo (kabaliksan)

wt/pag/bahada (kabaliksan)

wt/pag/baley (kabaliksan)

wt/pag/baho (kabaliksan)

wt/pag/bai (kabaliksan)

wt/pag/baile (kabaliksan)

wt/pag/baing (kabaliksan)

wt/pag/bala (kabaliksan)

wt/pag/balabag (kabaliksan)

wt/pag/balabag (kabaliksan)

wt/pag/balabal (kabaliksan)

wt/pag/balakubak (kabaliksan)

wt/pag/balagobog (kabaliksan)

wt/pag/balandra (kabaliksan)

wt/pag/balang (kabaliksan)

wt/pag/balangbang (kabaliksan)

wt/pag/balanga (kabaliksan)

wt/pag/balangkinotan (kabaliksan)

wt/pag/balanget (kabaliksan)

wt/pag/balanggot (kabaliksan)

wt/pag/balangobang (kabaliksan)

wt/pag/balangobong (kabaliksan)

wt/pag/balanien (kabaliksan)

wt/pag/balaok (kabaliksan)

wt/pag/balasa (kabaliksan)

wt/pag/balasubas (kabaliksan)

wt/pag/balasubos (kabaliksan)

wt/pag/balatabat (kabaliksan)

wt/pag/balatiang (kabaliksan)

wt/pag/balatong (kabaliksan)

wt/pag/balawen (kabaliksan)

wt/pag/balaw (kabaliksan)

wt/pag/balbalawen (kabaliksan)

wt/pag/balayang (kabaliksan)

wt/pag/balaybay (kabaliksan)

wt/pag/balaybayan (kabaliksan)

wt/pag/balabago (kabaliksan)

wt/pag/balkat (kabaliksan)

wt/pag/balkes (kabaliksan)

wt/pag/balkon (kabaliksan)

wt/pag/balkot (kabaliksan)

wt/pag/balkuten (kabaliksan)

wt/pag/baldado (kabaliksan)

wt/pag/baldi (kabaliksan)

wt/pag/baldian (kabaliksan)

wt/pag/baldo (kabaliksan)

[[wt/pag/

wt/pag/baaw (kabaliksan)

wt/pag/baat (kabaliksan)

wt/pag/baat-en (kabaliksan)

wt/pag/baba (kabaliksan)

wt/pag/baba(man) (kabaliksan)

wt/pag/babako (kabaliksan)

wt/pag/babag (kabaliksan)

wt/pag/babangatan (kabaliksan)

wt/pag/babang (kabaliksan)

wt/pag/baboy (kabaliksan)

wt/pag/baga (kabaliksan)

wt/pag/baga(i) (kabaliksan)

wt/pag/bagabaga (kabaliksan)

wt/pag/bagat (kabaliksan)

wt/pag/bagel (kabaliksan)

wt/pag/bago (kabaliksan)

wt/pag/bagoong (kabaliksan)

wt/pag/bagyo (kabaliksan)

wt/pag/baing (kabaliksan)

wt/pag/baing-an(pa) (kabaliksan)

wt/pag/baka (kabaliksan)

wt/pag/baka-en (kabaliksan)

wt/pag/bakabak (kabaliksan)

wt/pag/bakal (kabaliksan)

wt/pag/bakal-an (kabaliksan)

wt/pag/bakbak (kabaliksan)

wt/pag/bakbak-en (kabaliksan)

wt/pag/bakes (kabaliksan)

wt/pag/baki(i) (kabaliksan)

wt/pag/baknot (kabaliksan)

wt/pag/bakutot (kabaliksan)

wt/pag/balabar (kabaliksan)

wt/pag/balabar(i) (kabaliksan)

wt/pag/balabar(an) (kabaliksan)

wt/pag/balanayan (kabaliksan)

wt/pag/balansi (kabaliksan)

wt/pag/balang (kabaliksan)

wt/pag/balangbang (kabaliksan)

wt/pag/bala-en (kabaliksan)

wt/pag/balang(i) (kabaliksan)

wt/pag/balangay-lupa(on) (kabaliksan)

wt/pag/balangla (kabaliksan)

wt/pag/balangobang (kabaliksan)

wt/pag/balatyang (kabaliksan)

wt/pag/balaw (kabaliksan)

wt/pag/balbaleg (kabaliksan)

wt/pag/balbas (kabaliksan)

wt/pag/balkes (kabaliksan)

wt/pag/balkot (kabaliksan)

wt/pag/balkot(man) (kabaliksan)

wt/pag/balkot-en (kabaliksan)

wt/pag/baleg (kabaliksan)

wt/pag/baleg(on) (kabaliksan)

wt/pag/baleg-en(pa) (kabaliksan)

wt/pag/baleg-ya-ayaman (kabaliksan)

wt/pag/balewet (kabaliksan)

wt/pag/bales (kabaliksan)

wt/pag/bales(on) (kabaliksan)

wt/pag/balet (kabaliksan)

wt/pag/baley (kabaliksan)

wt/pag/balintokar (kabaliksan)

wt/pag/balio(on) (kabaliksan)

wt/pag/balita(mi) (kabaliksan)

wt/pag/balitang (kabaliksan)

wt/pag/balitok (kabaliksan)

wt/pag/balkes (kabaliksan)

wt/pag/balo (kabaliksan)

wt/pag/balolaki (kabaliksan)

wt/pag/balonbii (kabaliksan)

wt/pag/baloto (kabaliksan)

wt/pag/balsa (kabaliksan)

wt/pag/balsig-en (kabaliksan)

wt/pag/balayang (kabaliksan)

wt/pag/balayang-wawak (kabaliksan)

wt/pag/balur-en (kabaliksan)

wt/pag/banawang (kabaliksan)

wt/pag/bankay (kabaliksan)

wt/pag/bankay-na-ayep (kabaliksan)

wt/pag/bandad-dalem (kabaliksan)

wt/pag/bando(mam) (kabaliksan)

wt/pag/bangat (kabaliksan)

wt/pag/bangat(man) (kabaliksan)

wt/pag/bangbalet (kabaliksan)

wt/pag/bangbang(i) (kabaliksan)

wt/pag/banget(on) (kabaliksan)

wt/pag/bangon(on) (kabaliksan)

wt/pag/bangol (kabaliksan)

wt/pag/bano-en (kabaliksan)

wt/pag/banoot (kabaliksan)

wt/pag/bansal (kabaliksan)

wt/pag/bantak(i) (kabaliksan)

wt/pag/bantay(man) (kabaliksan)

wt/pag/bantegen (kabaliksan)

wt/pag/bantol(en) (kabaliksan)

wt/pag/baog (kabaliksan)

wt/pag/barina (kabaliksan)

wt/pag/basa(man) (kabaliksan)

wt/pag/basakay (kabaliksan)

wt/pag/basbas (kabaliksan)

wt/pag/basikaw (kabaliksan)

wt/pag/basil(on) (kabaliksan)

wt/pag/basis(on) (kabaliksan)

wt/pag/batangan (kabaliksan)

wt/pag/batia (kabaliksan)

wt/pag/batik (kabaliksan)

wt/pag/batik(on) (kabaliksan)

wt/pag/bati-en (kabaliksan)

wt/pag/bato (kabaliksan)

wt/pag/bayar (kabaliksan)

wt/pag/bayar(man) (kabaliksan)

wt/pag/bayar-an (kabaliksan)

wt/pag/baybay (kabaliksan)

wt/pag/bayes(ipa) (kabaliksan)

wt/pag/bayes(man) (kabaliksan)

wt/pag/beklew (kabaliksan)

wt/pag/beklew-na-aysing (kabaliksan)

wt/pag/beel (kabaliksan)

wt/pag/beel(i) (kabaliksan)

wt/pag/begbegtew (kabaliksan)

wt/pag/begsay (kabaliksan)

wt/pag/begsay(i) (kabaliksan)

wt/pag/benben-an (kabaliksan)

wt/pag/beneg (kabaliksan)

wt/pag/beneg (kabaliksan)

wt/pag/beneg(i) (kabaliksan)

wt/pag/benegan (kabaliksan)

wt/pag/bengatla (kabaliksan)

wt/pag/benger (kabaliksan)

wt/pag/berber (kabaliksan)

wt/pag/berber-en (kabaliksan)

wt/pag/besti-kabayo (kabaliksan)

wt/pag/betag-an (kabaliksan)

wt/pag/betel(panaon) (kabaliksan)

bf[edit]

wt/pag/biang(mi) (kabaliksan)

wt/pag/bibil (kabaliksan)

wt/pag/Biblia (kabaliksan)

wt/pag/biek (kabaliksan)

wt/pag/bigis (kabaliksan)

wt/pag/bigla (kabaliksan)

wt/pag/bigsot-en (kabaliksan)

wt/pag/bii (kabaliksan)

wt/pag/biig(i) (kabaliksan)

wt/pag/bikler-en (kabaliksan)

wt/pag/bikotkot(man) (kabaliksan)

wt/pag/birbir-en (kabaliksan)

wt/pag/bilang (kabaliksan)

wt/pag/bilang(pangi) (kabaliksan)

wt/pag/bilang-en (kabaliksan)

wt/pag/bilang-na-agew (kabaliksan)

wt/pag/bilay (kabaliksan)

wt/pag/bilay-en (kabaliksan)

wt/pag/bilkag(i) (kabaliksan)

wt/pag/bili (kabaliksan)

wt/pag/binyag (kabaliksan)

wt/pag/binta(man) (kabaliksan)

wt/pag/binulan (kabaliksan)

wt/pag/bira-en (kabaliksan)

wt/pag/birong (kabaliksan)

wt/pag/biskeg (kabaliksan)

wt/pag/biskeg-an(pa) (kabaliksan)

wt/pag/bislak (kabaliksan)

wt/pag/bisokol (kabaliksan)

wt/pag/bisog(on) (kabaliksan)

wt/pag/bitewen (kabaliksan)

wt/pag/bitla-en (kabaliksan)

wt/pag/biwag (kabaliksan)

wt/pag/biwag(a) (kabaliksan)

wt/pag/biwag(en) (kabaliksan)

bk[edit]

wt/pag/boat(on) (kabaliksan)

wt/pag/bobon (kabaliksan)

wt/pag/bokbokod (kabaliksan)

wt/pag/boknol (kabaliksan)

wt/pag/bokor (kabaliksan)

wt/pag/boksot (kabaliksan)

wt/pag/bokel (kabaliksan)

wt/pag/bolaslas (kabaliksan)

wt/pag/bolong (kabaliksan)

wt/pag/bolos (kabaliksan)

wt/pag/bolos(i) (kabaliksan)

wt/pag/bolos(on) (kabaliksan)

wt/pag/boloy(a) (kabaliksan)

wt/pag/bolsa (kabaliksan)

wt/pag/bongis (kabaliksan)

wt/pag/bontok(i) (kabaliksan)

wt/pag/bonton (kabaliksan)

wt/pag/bora (kabaliksan)

wt/pag/bora-an (kabaliksan)

wt/pag/boris (kabaliksan)

wt/pag/boskag(on) (kabaliksan)

wt/pag/bositsit (kabaliksan)

wt/pag/botay(on) (kabaliksan)

wt/pag/bot-en(a) (kabaliksan)

wt/pag/botil (kabaliksan)

bp[edit]

wt/pag/buwaya (kabaliksan)

wt/pag/bubulanen (kabaliksan)

wt/pag/buek (kabaliksan)

wt/pag/buer (kabaliksan)

wt/pag/bugkalot (kabaliksan)

wt/pag/buis (kabaliksan)

wt/pag/bukig (kabaliksan)

wt/pag/bulag (kabaliksan)

wt/pag/bulag-en (kabaliksan)

wt/pag/bulaklak (kabaliksan)

wt/pag/bulan (kabaliksan)

wt/pag/bulangan (kabaliksan)

wt/pag/buldot (kabaliksan)

wt/pag/bulok(na) (kabaliksan)

wt/pag/bulto (kabaliksan)

wt/pag/bunga-ya-nanlapis (kabaliksan)

wt/pag/bural-en (kabaliksan)

wt/pag/burareg (kabaliksan)

wt/pag/buyak(i) (kabaliksan)

wt/pag/buyog (kabaliksan)