Jump to content

Wt/mwl/Aneixo:Númaros

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | mwl
Wt > mwl > Aneixo:Númaros

Estes son ls númaros na lhéngua mirandesa:

númaro cardinal ourdinal fracionário multeplicatibo
0 zero
1 un, ua purmeiro, purmeira, primo, primário anteiro, anteira simples
2 dous, dues segundo, segunda, secundário meio, metade dobro, doble, doble, dúplice
3 trés terceiro, terceira, terciário tércio, tércia triplo, tripla, tríplice
4 quatro quarto, quarta, quaternário quarto, quarta quádruplo, quádrupla
5 cinco quinto, quinta quinto, quinta quíntuplo, quíntupla
6 seis sesto, sesta sesto, sesta séstuplo, séstupla
7 siete sétimo, sétima sétimo, sétima sétuplo, sétupla
8 uito uitabo uitabo, uitaba uituplo, uitupla
9 nuobe nono nono, nona nónuplo, nónupla
10 dieç décimo, décima décimo décuplo, décupla
11 onze décimo-purmeiro, décima-purmeira undécimo, undécima undécuplo, undécupla
12 doze décimo-segundo, décima-segunda duodécimo, duodécima duodécuplo, duodécupla
13 treze décimo-terceiro, décima-terceira trieze abos
14 catorze décimo-quarto catorze abos
15 quinze décimo-quinto quinze abos
16 zasseis, dezasseis décimo-sesto zasseis abos
17 zassiete, dezassiete décimo-sétimo
18 ziuito, deziuito décimo-uitabo
19 zanuobe, dezanuobe décimo-nono
20 binte bigésimo, bigésima binte abos
21 binte i un nigésimo-purmeiro binte i un abos
30 trinta trigésimo
40 quarenta quadragésimo
50 cinquenta quinquagésimo
60 sessenta sexagésimo
70 setenta septuagésimo
80 uitenta outagésimo
90 nobenta nonagésimo
100 cien centésimo centésimo céntuplo
101 ciento i un centésimo-purmeiro
102 ciento i dous centésimo-segundo
110 ciento i dieç centésimo-décimo
200 dozientos, dozientas ducentésimo, ducentésima
300 trezientos, trezientas tricentésimo, tricentésima
400 quatrocientos, quatrocientas quadrigentésimo, quadrigentésima
500 quenhientos, quenhientas quingentésimo, quingentésima
600 seicientos, seicientas secentésimo, secentésma
700 sietecientos, sietecientas setingentésimo, setingentésima
800 uitocientos, uitocientas uitagentésimo, uitagentésima
900 nuobecientos, nuobecientas nonagentésimo, nonagentésima
1.000 mil milésimo, milésima milésimo
1.000.000 milhon milionésimo milionésimo
1.000.000.000 bilhon bilionésimo bilionésimo
1.000.000.000.000 trilhon trilionésimo trilionésimo