Wt/ksw/အ့ၣ်

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | ksw
Wt > ksw > အ့ၣ်

ကညီ[edit | edit source]

တၢ်ကတိၤလီၤစၢၤ[edit | edit source]

လၢ ဖြိထိၤ-ကညီ *ʔeᴮ (dung; excrement).

နီၢ်[edit | edit source]

အ့ၣ် (ʼaỳ)

  1. တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်လၢပမိၢ်ပှၢ်တလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢကဲလီၣ်ပှၤအ့ၣ်

ဝီၢ်[edit | edit source]

အ့ၣ် (ʼaỳ)

  1. တၢ်မၤတခါလၢပအီးထီၣ်ဒီးပံးပကိာ်ပူၤတချူးပအီၣ်ယုၢ်လီၤတၢ်အီၣ်ဒံးဘၣ်.

တၢ်ကျိာ်ထံ[edit | edit source]

အဲကလံး[edit | edit source]

  1. dung; excrement
  2. bite