Jump to content

Wt/ht/Paj Prensipal

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | ht
Wt > ht > Paj Prensipal


Diksyonè nan Kreyòl Ayisyen
Domèn sa a se pou konstwi Diksyonè nan kreyòl ayisyen. Li bezwen èd, kontribiye !
Diskisyon administratè sou li, patisipe nan kreyasyon lib sa a !
This domain is used to build the Haitian Creole Wiktionary.
Ce domaine sert à la construction du Wiktionnaire en créole haïtien.

Sa wap chache Kontni
Tout mo yo Tout mo yo (350)
Chache pa alfabèt

Aa -Bb -Cc -Dd -Ee -Ff -Gg -Hh -Ii -Jj -Kk -Ll -Mm -Nn -Oo -Pp -Qq -Rr -St -Tt -Uu -Vv -Ww -Xx -Yy -Zz

Chache pa seksyon

-Ekspresyon kreyòl -endèks lang -Non -Non Moun -Zannimo -Non teknik

Diksyonè pou tradui

-English-Kreyòl ayisyen -Français-Kreyòl ayisyen -Deutch-Kreyòl ayisyen -Español-Kreyòl ayisyen

Enfòmasyon Mo pou nou tradui - Gramè ak lengwistik - Wikipedya- Kontribiye

Kouman pou nou ekri epi pwononse kreyòl ayisyen

[edit | edit source]

Dapre Iv ak Pòl Dejan nan liv ki rele (EKRI KREYÒL FASIL), nenpòt moun kapab ekri kreyòl avèk twa ti prensip sa yo

Men lèt nou jwenn ki ret nan wòl yo, nan pawòl nou fèk li yo:


Prensip 1: Chak lèt ret nan wòl yo epi gen pwop fason yo ekri

[edit | edit source]


a  nan: katreven, drapo, ap, aprann, chak, ak, twa, aba, lavi, lamizè, pàn, lagè, travay.
an  nan: san, aprann, nan, kouran, lasante, manje, grangou
b  nan: aba
ch  nan: chak, cho
d  nan: drapo
e  nan: me, katreven, inivèsite, se, elèv, pwofesè, ekri, kreyòl, montre, lasante, manje, lekòl, ret
è  nan: nèf, fèt, elèv, pwofesè, lèt, chè, lamizè, lapè
en   nan: katreven, fen, prensip, lenjistis
f  nan: nèf, fèt, fen, pwofesè
g  nan: lagè, grangou
i  nan: dizwi, mil, inivèsite, viv, lavi, lamizè, lenjistis, ekri, ti, prensip
j  nan: lenjistis, manje
k  nan: katreven, ekri, kreyòl, chak, kouran, lekòl
l  nan: mil, elèv, kreyòl, lòt, lèt, wol, lenjistis, lavi, lamizè, lagè, lasante, lapè, lekòl
m  nan: me, mil, moun, montre, lamizè
n  nan: nèf, inivèsite, moun, aprann
o  nan: drapo, yo
ò  nan: wòl, kreyòl
on  nan: onz, montre
ou  nan: tout, moun, kouran, pou
p  nan: drapo, pwofesè, ap, prensip, pan, lapè
r  nan: katreven, drapo, aprann, ekri, kreyòl, montre, prensip, ret, kouran, travay
s  nan: inivèsite, se, pwofesè, prensip, lenjistis, lasante
t  nan: katreven, fèt, inivèsite, tout, montre, lèt, twa, ti, lòt, ret, travay


ui nan: uit, dizuit
v nan: katreven, inivèsite, elèv, lavi, viv, travay
w  nan: pwofesè, twa, wòl
y nan: kreyòl, yon, yo, travay
z nan: dizwi ( dizwit), onz


a  nan: katreven, drapo, ap, aprann, chak, ak, twa, aba, lavi, lamizè, pàn, lagè, travay.
an  nan: san, aprann, nan, kouran, lasante, manje, grangou
b  nan: aba
ch  nan: chak, cho
d  nan: drapo
e  nan: me, katreven, inivèsite, se, elèv, pwofesè, ekri, kreyòl, montre, lasante, manje, lekòl, ret
è  nan: nèf, fèt, elèv, pwofesè, lèt, chè, lamizè, lapè
en   nan: katreven, fen, prensip, lenjistis
f  nan: nèf, fèt, fen, pwofesè
g  nan: lagè, grangou
i  nan: dizwi, mil, inivèsite, viv, lavi, lamizè, lenjistis, ekri, ti, prensip
j  nan: lenjistis, manje
k  nan: katreven, ekri, kreyòl, chak, kouran, lekòl
l  nan: mil, elèv, kreyòl, lòt, lèt, wol, lenjistis, lavi, lamizè, lagè, lasante, lapè, lekòl
m  nan: me, mil, moun, montre, lamizè
n  nan: nèf, inivèsite, moun, aprann
o  nan: drapo, yo
ò  nan: wòl, kreyòl
on  nan: onz, montre
ou  nan: tout, moun, kouran, pou
p  nan: drapo, pwofesè, ap, prensip, pan, lapè
r  nan: katreven, drapo, aprann, ekri, kreyòl, montre, prensip, ret, kouran, travay
s  nan: inivèsite, se, pwofesè, prensip, lenjistis, lasante
t  nan: katreven, fèt, inivèsite, tout, montre, lèt, twa, ti, lòt, ret, travay
v  nan: katreven, inivèsite, elèv, lavi, viv, travay
w  nan: pwofesè, twa, wòl
y  nan: kreyòl, yon, yo, travay
z  nan: dizwi ( dizwit), onz

Prensip 2: Chak son ekri menm jan epi chak lèt gen son pa li

[edit | edit source]
Chak son ekri menm jan

Anpil egzanp montre nou sa twazyèm prensip la ye, espesyalman lè nou gade dènye lèt ki parèt ladan yo. Twazyèm prensip la se:

Prensip 3: Nanpwen lèt ki bèbè, ki initil: sa vle tout lèt pwononse

[edit | edit source]
Nou wè sa nan: bab chich rad nèf nèg paj chak mil chanm moun ap aprann lenjistis tout viv kaw travay onz. Kalkile prensip sa yo byen. Gade ki jan tout koze ki nan fèy sa a ekri. Suiv modèl yo byen. Epi, ekri tout bèl pawòl ki nan tèt nou, fasil.
Koutwazi : Biwo Nasyonal Alfabetizasyon ( 18 me 1991 )


Kontribiye

[edit | edit source]

Kontribiye mezanmi, kontribiye ! Ann ale !