Wt/cdo/Lâng-gá-siăng

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | cdo
Wt > cdo > Lâng-gá-siăng

兩個聲


Dăng-cê(單字):[lɑŋ˨˦˨]+[kɑ˨˩˧]+[siaŋ˥˥]

Lièng-tĕ̤k(連讀):[lɑŋ˨˩ŋɑ˨˩liaŋ˥˥]

Bàng-uâ-cê gāi-sék[edit | edit source]

  1. Gōng-uâ gì sèng-hâiu kēu-ĭng gâe̤ng Hók-ciŭ buōng-dê nè̤ng mâ̤ siŏh iông gì nguôi-dê nè̤ng. Ék buăng cī báe̤k-huŏng lì gì nè̤ng.
  2. Mâ̤ báik gōng Hók-ciŭ-uâ gì nè̤ng; Hók-ciŭ-uâ gōng mâ̤ chĭng chū gì nè̤ng.

漢字解釋[edit | edit source]

  1. 講話其前後口音共福州本地儂儥蜀樣其外地儂。一般指北方來其儂。
  2. 儥仈講福州話其儂;福州話講儥清楚其儂。