Jump to content

Wq/tn/Tsebe ya konokono

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | tn
Wq > tn > Tsebe ya konokono

Amogelesega Mo Wikiqoute Ya Setswana

Seetebosigo 20 2024


Wikiqoute ke papadi ya maranyanye ya batho ba ba tshepagalang e e berekang mo ditemeng tshotlhe,e ranola le diteme tse eseng tsa sekgowa,le ditsebe tsa wikipedia ka go farologana.


khouto ya letsatsi
Jaaka rotlhe re itse ka go ne go nale dipolao tsa kgakalo tsatsi leno,nako ena mo motseng wame textas,gape re supile fa re palelwa ke kgololesego … Jaaka ma Amerika,texans, bana,bagolo,borre le bomme emang re kope paakanyo mo go tse redi batang,Re tseye kemelo pele mo baneng ba rona,se ke bothata bo re ka bo emelang ka dinao and re baakanye seemo ka fa go kgonagalang, re a itse re kgona go dira botoka. Re tshwanetse go dira botoka.Kgato re tshwanetse re e tseye gore go seka ga nna le motsadi ope you o lebaganang le bothata jono.

Matthew McConaughey


To create a Wikiquote article in Setswana, type its name after "Wq/tn/" below, and click "Create page". Thank you for your contribution to the Setswana Wikiquote Incubator!
TIRO TSE DINGWE
Wiktionary
buka ya thanodi
Wikibooks
dibuka tsa mahala le dikaedi
Wikipedia
maranyane a mahala/encyklopedia ya mahala
Wikisource
lefelo la dibuka ka go farologana
Wikispecies
kaedi ya ditshedi
Wikinews
dikgang ka go farologana
Meta-Wiki
tiro tsa wekimedia ka go farologana
Commons
dinepe le divedio
Wikiversity
thuto ya mahala
Wikidata
kitso ya mahala
Wikivoyage
buka ya go tsamaya mafatshe ka go farologana