Wq/tly/Azərboyconi yolon votə

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | tlyWq > tly > Azərboyconi yolon votə
W21-1a.svg Im səhifədə ko dəvom kardedə.

A[edit | edit source]

 • Abad kənd tüstüsündən bilinər.
 • Abdalın qarnı doyunca, gözü qapıda qalar.
 • Abır istəsən çox demə, Sağlıq istəsən çox yemə.
 • Abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər.
 • Avara qonaq ev yiyəsini də avara qoyar.
 • Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.
 • Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir vuranda qırxın əzərəm..
 • Ağac bar verəndə başın aşağı dikər.
 • Ağac dibindən su içər.
 • Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər.
 • Ağac olan yerdə budaq sınar.
 • Ağac səmtinə yıxılar.
 • Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!
 • Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü.
 • Ağacı qurd içindən yeyər.
 • Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla.
 • Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar.
 • Ağzına bax, tikə kəs.
 • Ağzına çullu dovşan sığışmır.
 • Ağzının qaytanı yoxdur.
 • Ağlı olan məscidə getməz.
 • Ağlı olan qışın qeydinə yayda qalar.
 • Ağıl ağıldan üstün olar.
 • Ağıl başda olar, yaşda olmaz.
 • Ağıl çox-pul yox, ağıl yox- pul çox.
 • Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər.
 • Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.
 • Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.
 • Ağıllı olan bir dəfə aldanar.
 • Ağır otur, batman gəl.
 • Adam adam sayəsində adam olar.
 • Adam aşını-işini bilməlidir.
 • Adam var ki, adamların naxşıdır, Adam var ki, heyvan ondan yaxşıdır, Adam var ki, dindirərsən can deyər, Adam var ki, dindirməsən yaxşıdır.
 • Adam var gözdən qızar, Adam var sözdən qızar.

B[edit | edit source]

 • Bir napakdan qorun, bir də köpəkdən.
 • Bir tikəni bilməyən, min tikəni də bilməz.
 • Bitmiş işdən gül iyi gələr.
 • Bığdan götürüb, saqqala qoyur.
 • Boyunduruq bilir, öküz nə çəkir.
 • Bol çörəyin yoxdur, şirin dilin olsun barı.
 • Boşdan bir çıxar, bərkdən iki.
 • Boş çanağı vurur dolu çanağa.
 • Böyük danışanda kiçik danışmaz.
 • Böyük danışanı kiçik götürər.
 • Böyüyə hörmət vacibdir.
 • Böyüyün sözündən çıxmazlar.
 • Böyük sözünə baxmayan baxımsız qalar.
 • Böyük tökəni kiçik yığar.
 • Bu arxa bir su gəlib, ümid var bir də gələ.
 • Buğdadan, arpadan əlim üzüldü, ümidim sənə qaldı, ay darı xırmanı!
 • Buğda göstərir, arpa satır.
 • Buğda çörəyin yoxdursa, buğda dilinə nə gəlib...
 • Bu dünyada şirin şey bir anadır, bir vətən.
 • Buynuzsuz qoçun qisası buynuzlu qoçda qalmaz.
 • Bu günün işini sabaha qoymazlar.
 • Burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə.
 • Bu uşaqlıq deyil, şıltaqlıqdır.
 • Bülbülü saldılar qəfəsə dedi: "Ay vətən, ay vətən", buraxdılar, qondu tikan koluna, dedi: "Can vətən, can vətən"

C[edit | edit source]

 • Camal gedər, Kamal gələr.
 • Cavan baş bir çanax qandır.
 • Cavan işlər, qoca dişlər.
 • Cavanlıq bir dəfə olar, qocalıq da bir dəfə.
 • Cavanlıq gözəllikdir, onu boyamaq artıqdır.
 • Cavanlıq soltanlıqdır, bacarsan saxla.
 • Cavanlıqda qocalığa güc saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla, savaşanda barışmağa üz saxla.
 • Cavanlıqda zəhmət çəkən, qocaldıqda möhnət çəkməz.
 • Cəfa çəkməyən səfa görməz.
 • Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan.
 • Cücəni payızda sayarlar.

D[edit | edit source]

 • Dalaşanda barışmağa üz saxla.
 • Dəvə yaxını otlar, uzağı gözlər.
 • Dəmir sürtüldükcə parıldar.
 • Dözən döş yeyər.
 • Dost dosta tən gərək-tən olmasa gen gərək.
 • Dost dostu dar gündə sınayar.
 • Dostsuz insan qanadsız quş kimidir.

E[edit | edit source]

 • Elm ağılın çırağıdır.
 • Elmin gücü, yıxar bürcü.
 • Ev alma, qonşu al.
 • Ey öz-özünü bəyənən, qoy səni el bəyənsin.
 • El ağzını bağlamaq olmaz.
 • El ağzı faldır.
 • El arxası çəmən olar.
 • El atan daş dağdan aşar.
 • El atan daşa güc düşməz.
 • El tutanı ər tutar, Ər atanı el atar.
 • El qapısı həm gec, həm güc açılar.
 • El bir olsa zərbi kərən sındırar.
 • El dəlisini çölə atmaz.
 • El elə sığışar, ev evə sığışmaz.
 • El elin aynasıdır.
 • Elə arxalanan igidin, arxası yerə dəyməz.
 • Eli dağlamaq olmaz, Ağzın bağlamaq olmaz.
 • Elimə qalsın, günümə qalmasın.
 • Elin eybini saxlamayan, sənin də eybini saxlamaz.
 • Elin gözü sərraf olar.
 • Elin gücü bir olsa, düşməni dara çəkər.
 • Elin oğlu yumurtaya qulp taxar.
 • El keçən körpüdən qorxma, sən də keç.
 • El köçdü, oba qaldı.
 • El gözündən düşən boy atmaz.
 • El gözündən düşən gözsüz qalar.
 • El gücü, sel gücü.
 • El gücü, yel gücü, sel gücü.
 • Ellərə gülən canım - indi olub el gülüncü.
 • El oğrusuz, çöl qurdsuz olmaz.
 • El öz dəlisini tanıyar.
 • El sevəni aləm sevər.
 • Elsiz dağ viranədir.
 • El tikəni yel yıxa bilməz.
 • El harda, sən də orda.
 • El çalan zurnanın səsi uzağa gedər.

Ə[edit | edit source]

 • Əvvəl zəhmət çəkən sonra rahat olar.
 • Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.
 • Əkiblər yemişik, əkərik yeyərlər.
 • Əldən qalan əlli il qalar.
 • Əməksiz yemək olmaz.
 • Ətə pul verməz, küftənin böyüyündən yapışar.
 • Əmək qızıl bilərzikdir.

F[edit | edit source]

Ğ[edit | edit source]

H[edit | edit source]

 • Haca gedən gəldi, saca gedən gəlmədi.
 • Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən?
 • Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz.
 • Hirsli başda ağıl olmaz.
 • Hamıya it hürər, mənə də çaqqal.

X[edit | edit source]

I[edit | edit source]

İ[edit | edit source]

J[edit | edit source]

K[edit | edit source]

Q[edit | edit source]

L[edit | edit source]

M[edit | edit source]

N[edit | edit source]

O[edit | edit source]

Ö[edit | edit source]

P[edit | edit source]

R[edit | edit source]

S[edit | edit source]

Ş[edit | edit source]

 • Şabalıtdan yağ çıxmaz.
 • Şabaşını vermişik.
 • Şadlığına şitlik eləyir.
 • Şair gördüyünü yazar.
 • Şair sözsüz olmaz.
 • Şayiə hər yanı gəzər.
 • Şalbanın bir ucu sənin çiynindədir.
 • Şam başından yanar.
 • Şam dibinə işıq salmaz.
 • Şam yanar, şölə çəkər...
 • Şam yanmasa, başına pərvanə dolanmaz.
 • Şam kimi əriyib.
 • Şamdan soruşdular: -İplik yanır, sən niyə əriyirsən?
Şam dedi: - Dad rəfiq əlindən! Rəfiqim yanır, mən də əriyirəm!
 • Şamaxıda danışır, Bakıda eşidilir.
 • Şahla plov yemirəm ki, bığım yağa batar.
 • Şahsənəm oğlan doğub!
 • Şahin ilə dəvə ovlamazlar.
 • Şeytana papış tikir, başına da deşik qoyur.

T[edit | edit source]

 • Tənbəl deyər: ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın.
 • Tənbələ iş buyur, o sənə nağıl danışsın.
 • Tənbəllik azar artırar, işləmək canı saf eylər.
 • Torpaq deyər: "Öldür məni, dirildim səni!"
 • Taylı tayın tapmasa günü ah-vayla keçər.
 • Tək əldən səs çıxmaz.

U[edit | edit source]

 • Uzaqdan baxana döyüş asan gələr.
 • Uzaqdan zurna səsi xoş gələr.
 • Ustadına gəc baxanın gözlərinə qan damar.
 • Usta görməyən şagirdin gözü əllərdə qalar.
 • Uşağa iş buyur, ardınca yuyur.

V[edit | edit source]

 • Vəl gərək gözəl döyə, gözəldən buğda çıxa.
 • Vətən viranə də olsa, məsəldir, məhz cənnətdir.
 • Vətəndən ayrı ayrı düşsəm, viran ollam, talannam.
 • Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi.

Y[edit | edit source]

 • Yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı.
 • Yanan yerdən tüstü çıxar.
 • Yazda çalan qışda oynar.
 • Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış.
 • Yeməyə kömək, işləməyə də kömək.
 • Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.
 • Yüyürək at özünə qamçı vurdurmaz.
 • Yüz sənəti pis bilməkdənsə, bir sənəti yaxşı bilmək yaxşıdır.
 • Yorğanına bax, ayağını uzat.
 • Yeməyini yalqız yeyən yükü özü qaldırar.
 • Yetim əlində qoğal əcaib.

Z[edit | edit source]

 • Zəhmət batmaz.
 • Zəhməti bülbül çəkər, gülü qucar xar.
 • Zəhməti meşşatə çəkər, ləzzəti damad aparar.
 • Zəhməti sevən işdən doymaz.
 • Zəhmət çəkməyən bal yeməz.
 • Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz.